Eastern Journal of European Studies (EJES)

The Eastern Journal of European Studies (EJES) to nowy periodyk, który ukazał się nakładem Centrum Studiów Europejskich (homepage) Uniwersytetu Alexandru Ioan Cuza w Iasi, najstarszej uczelni wyższej w Rumunii. Czasopismo zapowiada się nieźle, a jego interdyscyplinarny charakter będzie obejmował zagadnienia szeroko rozumianych studiów europeistycznych. Zauważyłem dwa miłe, polskie akcenty: w artykule wstępnym Rektor uczelni, Profesor Vasile Isan (tutaj), wspomina Czesława Miłosza, drugi to obecność Pani Profesor Grażyny Wojtkowskiej-Łodej, koordynatora działalności Centrum Dokumentacji Europejskiej w warszawskiej SGH w radzie naukowej czasopisma.

Spis treści pierwszego zeszytu EJES: Editorial Foreword / Vasile Isan -- The Danube Region: transformation and emergence / Erhard Busek, Aleksandra Gjoreska -- Patterns and determinants of business cycle synchronization in the enlarged European Economic and Monetary Union / Iulia Sideschlag -- The impact of EU-accession on farming and agricultural employment in Cluj County / Kinga Kerekes -- Current approaches to the European Health Policy / Vasile Puscas, Anda Curta -- The relationship between supplier networks and industrial clusters: an analysis based on the cluster mapping method / Miklós Szanyi, Péter Csizmadia, Miklós Illessu, Ichiro Iwasaki, Csaba Mako -- Regional inequalities and convergence clubs in the European Union new member-states / Panagiotis Artelaris, Dimitris Kallioras, George Petrakos -- International adoption of Romanian children and Romania’s admission to the European Union (1990-2007) / Yves Denechere, Béatrice Scutaru -- A strategic and operational view of competitiveness and cohesion in the European context / Valentin Cojanu -- Book review: Vasile Puşcaş, International/Transnational Relations / Marcela Salagean.

Polecam szczególnie artykuł wstępny oraz tekst o adopcji rumuńskich dzieci przez cudzoziemców (tutaj). Czasopismo jest dostępne w wersji pełnotekstowej w internecie, Biblioteka w Natolinie otrzymuje również egzemplarz drukowany. Poprzedni wpis dotyczący Uniwersytetu w Iasi tutaj. Tak czy owak, łącze do periodyku do ulubionych dodać niezawodnie trzeba.

Miłej lektury!

Komentarze