Przed Day Endem (5). Nowy portal OECD

Pod jaką literą w alfabetycznych wykazach  serwisów i baz danych użytkownicy w ciągu ostatniej dekady mogli szukać serwisu publikacji elektronicznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. The Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)? Bynajmniej nie pod „O”, jak by podpowiadała intuicja i rozsądek, ale pod „S”, serwis ten bowiem nazywał się „SourceOECD”. Ta i wiele innych niedogodności czy przestarzałych rozwiązań, na które zwracali uwagę bibliotekarze i użytkownicy portalu, znika wraz z uruchomieniem w tym roku nowego portalu o nazwie „OECD iLibrary” dostępnego pod adresem http://www.oecd-ilibrary.org/

Nowy serwis, nad którym prace trwały kilka lat, jest już dostępny od roku, ale był wprowadzany bez pompy i marketingowego szumu. Redaktorzy chcieli bowiem uzyskać od użytkowników w fazie wstępnej funkcjonowania nowego serwisu wszelkie opinie i uwagi, które mogli wykorzystać do jego poprawy.


OECD iLibrary jest portalem służącym prezentacji, udostępnianiu i dystrybucji publikacji oficjalnych OECD i afiliowanych agend oraz wyspecjalizowanych programów. Zawiera w sumie 390 baz danych, obejmujących głównie statystyki, 2 500 publikacji typu working papers, 5 500 książek, 14 000 tabel i wykresów oraz ponad 21 000 artykułów i pojedynczych rozdziałów książek.

Serwis ma przejrzysty format prezentacji treści, wygodne narzędzia wyszukiwania i przeglądania, oferuje także różne formaty prezentacji danych (html, PDF, xml, arkusze Excel dla danych statystycznych), jak zapewniają redaktorzy, zoptymalizowane do odczytywania przy pomocy takich narzędzi jak iphony, palmtopy etc. Jest również zintegrowany ze sklepem internetowym, który umożliwia zakup pojedynczych publikacji. Redaktorzy serwisu zapowiadają dodanie kolejnych funkcjonalności, np. udostępnienie i możliwość importu rekordów bibliograficznych w formacie MARC.

Aby przetestować funkcjonalności nowego serwisu najlepiej zapoznać się z jedną ze sztandarowych publikacji OECD, dostępnym za darmo rocznikiem OECD Factbook 2010 Economic, Environmental and Social Statistics, dostępnym pod zakładką “Factbook”. [tutaj]

Więcej informacji na temat nowego serwisu można także znaleźć w artykule Barbary Quint OECD iLibrary Officially Launched as Rebuilt Website w “Information Today”. [dostępny tutaj]

Paweł Mielczarek

Komentarze