Wystawa książek: Turcja 2010

Pani Ania przygotowała wystawę najnowszych książek dotyczących Turcji z naszych zbiorów. Celem wystawy jest zapoznanie naszych studentów z nowościami wydawniczymi, ponieważ w przyszłym tygodniu wybierają się na tygodniową ekspedycję naukową nad Bosfor. Książki są eksponowane na parterze i jest to wystawa specyficzna, gdyż z dnia na dzień... liczba prezentowanych tomów się zmniejsza, ponieważ książki te można wypożyczyć. Zdjęcie "topniejącej" wystawy zostało zrobione dzisiaj, zapraszam również do zapoznania się z bibliografią dotyczącą Turcji, która została przygotowana w roku ubiegłym.

Poniżej lista najnowszych nabytków obejmująca książki wydane w ubiegłym i w tym roku.


EU Enlargement and Socialization : Turkey and Cyprus. Engert, Stefan. London ; New York : Routledge, 2010. Call No.: 28099

L'Europe a-t-elle besoin des intellectuels turcs.  Duclert, Vincent. Paris : A. Colin, 2010. Call No.: 28446

The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations.  Tsakōnas, P. I. (Panagiōtēs I.). London : Palgrave Macmillan, 2010. Call No.: 28432

La Turquie et nous : Enquête sur l'imaginaire turc de la France. Yasri-Labrique, Eléonore. Paris : Harmattan, 2010. Call No.: 28368

L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne : Une conditionnalité hors du commun.  Ant, Kiymet. Paris : Harmattan, c2010. Call No.: 28367

Turquie, Europe, le retour des nationalismes ? Türkmen, Füsun. Paris : Harmattan, 2010.  Call No.: 28359

Nationalism in the Troubled Triangle : Cyprus, Greece and Turkey.  Aktar, Ayhan. New York : Palgrave Macmillan, 2010. Call No.: 28115

Islamism, democracy, and liberalism in Turkey : the case of the AKP.  Hale, William M. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2010. Call No.: 26703

The politics of EU accession : Turkish challenges and Central European experiences.  Šaradín, Pavel. New York, NY : Routledge, 2010. Call No.: 28097

Historical Dictionary of Turkey. Heper, Metin. Lanham, Md. : The Scarecrow Press, 2009. Call No.: 28029

Islam, Democracy and Dialogue in Turkey : Deliberating in Divided Societies. Kanra, Bora. Farnham, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2009. Call No.: 28237

Turkey in Europe : benefit or catastrophe? De Mattei, Roberto. Herefordshire : Gracewing, 2009. Call No.: 28016

Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Yavuz, M. Hakan. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009. Call No.: 27899

Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey. Özbudun, Ergun. Budapest ; New York : Central European University Press, c2009. Call No.: 27608

Turkey in Europe : breaking the vicious circle. Independent Commission on Turkey. [s.l.] : Independent Commission on Turkey, 2009. Call No.: 27069

La Turquie dans l'Europe : briser le cercle vicieux.  [s.l.] : La Commission Indépendante sur la Turquie, 2009. Call No.: 27070

Blood, beliefs and ballots : the management of Kurdish nationalism in Turkey, 2007-2009. Olson, Robert W. Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2009. Call No.: 27177

Turkey's Road to European Union Membership : National Identity and Political Change. Verney, Susannah. London : Routledge, 2009. Call No.: 25802

Miłej lektury!

Komentarze