Reinforcement

Od 15 listopada nasz zespół wspiera Pani Aleksandra (informacja pod tą datą na stronie What's New), która zastępuje Panią Katarzynę. Do obowiązków nowej koleżanki w zespole należy przede wszystkim wsparcie Działu Czasopism i obsługa wypożyczeń, z czasem pojawią się też i inne zadania. Kontakt z nową koleżanką tutaj. A ja osobiście życzę powodzenia i liczę na ambitną współpracę w przyjaznej i owocnej atmosferze.

Komentarze