CDE @ CoE Bruges Library

W Bibliotece Kolegium Europejskiego (CoE) w Brugii mieści się jedno z najstarszych Centrów Dokumentacji Europejskiej, które rozpoczęło gromadzenie dokumentów i publikacji Wspólnot Europejskich zanim powołano do życia sieć tych ośrodków. Niemożliwe? Jak najbardziej możliwe: Biblioteka funkcjonuje od wczesnych lat 50-tych, natomiast sieć CDE oficjalnie powstala w roku 1963. Zasoby brugijskiego CDE są bardzo obszerne: można tu znaleźć kompletną serię Sprawodzadnia Ogólnego, Biuletynu Unii Europejskiej czy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i to w licznych wersjach językowych.

Brugijskie CDE ma własną witrynę internetową w 3 językach, poza materiałami nadsyłanymi z OPOCE opracowuje również wydawnictwa organizacji międzynarodowych takich jak OECD, Bank Światowy czy Rada Europy. Polecam comiesięczne zestawienie nowości dostępne tutaj. Od roku 1987 CDE mieści się w osobnym aneksie przylegającym do budynku głównego. W roku 2005, podobnie jak inne ośrodki sieci, bruijskie CDE podpisało nową konwencję z DG COMM.


Oprócz wydawnictw drukowanych ważne miejsce zajmują kolekcje archiwalne na mikrofiszach. W CDE jest ponadto kilkanaście miejsc do pracy, w tym stanowiska komputerowe, czytniki mikroform i sala do pracy grupowej.

Komentarze