The ECLAS ReflexReklamówka katalogu zbiorczego bibliotek  Komisji Europejskiej (ECLAS). "Just check ECLAS... You will click here and tomorrow you will feel better...Bonjour! Ahhh... ECLAS!".

Zabawne.

Komentarze