Aktualizacja Journal TOC

Na naszej stronie internetowej jest już dostępne najnowsze zestawienie spisów treści czasopism (Journal TOC), które obejmuje zawartość zeszytów czasopism nadesłanych do Natolina w styczniu 2011 roku. Do dotychczas uwzględnionych sekcji tematycznych zostały dołączone również polskie periodyki. Wcześniejszy wpis dotyczący tego projektu informacyjnego znajduje się tutaj.

Co ciekawsze artykuły poniżej. Bibliografia to arcyselektywna: wybór i pogrubienia moje, pomoc w uporządkowaniu strumienia informacji: Pan Juliusz.  
 • The constitutional allocation of powers and general principles of EU law / Koen Lenaerts and José A. Gutierrez-Fons // Common Market Law Review vol. 47 No 6 (2010) p.1629 
 • A New Agency Is Born in the European Union: The European Asylum Support Office / Françoise Comte // European Journal of Migration and Law vol.12 No. 4 (2010) p. 373 
 • Prospects and Limits of Democratic Governance in the EU / Stephan Bredt // European Law Journal vol. 17 Issue 1 (2011) p. 35 
 • Risk and Beyond: EU Regulation of Nanotechnology / Maria Lee // European Law Review vol. 35 Issue 6 (2010) p. 799 
 • Domestic Agencies in an Emergent European Executive Order / Jarle Trondal // Journal of European Integration vol. 33 No. 1 (2011) p. 55 
 • EU decision-making: reinforcing interest group relationships with national governments? / Mark Callarían // Journal of European Public Policy vol. 18 no. 1 (2011) p. 17 
 • EU Agencies: Does the Meroni Doctrine Make Sense? / Merijn Chamon // Maastricht Journal of European and Comparative Law vol. 17 no. 3 (2010) p. 281 
 • State-led violence in Ukraine's 2004 elections and orange revolution / Taras Kuzio // Communist and Post-Communist Studies vol. 43 no. 4 (2010) p. 383 
 • Where Does Poland Fit in Europe? How Political Memory Influences Polish MEPs' Perceptions of Poland's place in Europe / M. Kilungsworth, M. Klatt and S. Alter // Perspectives on European Politics and Society vol. 11 no. 4 (2010) p. 358 
 • Between Kant and Machiavelli: EU foreign policy priorities in the 2010s / Albert Bressand // International Affairs vol. 87 no. 1 (2011) p. 59 
 • Democracy by Delegation? Who Represents Whom and How in European Governance / Richard Bellamy and Dario Castiglione // Government and Opposition vol. 46 no. 1 (2011) p. 101 
 • Small Worlds in Canada and Europe: A Comparison of Regional Party Systems in Quebec, Bavaria and Scotland / Eve Hepburn // Regional and Federal Studies vol. 20 no. 4-5 (2010) p. 527 
 • The Right to Strike in EU Member States: A Comparative Overview with Particular Reference to Lithuania / Daiva Petrylaite // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations vol. 26 no. 4 (2010) p. 421 
 • Russia: The Greatest Arctic Power? / Michael I. Roi // Journal of Slavic Military Studies vol. 23 no. 4 (2010) p. 551 
 • Economic and trade relations between Poland and China since 2004 / Krystyna Palonka // Asia Europe Journal vol. 8 no. 3 (2010) p. 369 
 • China, the EU, and the New Multipolarity / Gustaaf Geeraerts // European Review vol. 19 no. 1 (2011) p. 57 
 • Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? Tourism: A lost opportunity for regional development? / Marek W. Kozak // Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (42) (2010) p. 43 
 • Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w Trypolisie / Paweł Frankowski // Wspólnoty Europejskie nr 6 (205) (2010) p. 47.
Do następnej, marcowej aktualizacji projektu Journal TOC zastanowimy się nad efektywnymi metodami informowania o nowych artykułach z czasopism naukowych. Może pojawią sie też łącza do ich pełnotekstowych wersji elektronicznych, musimy to jednak wcześniej omówić i ustalić.
A na razie życzę miłej lektury!

Komentarze