Bardzo podejrzana sprawa

W wydawnictwie Profile Books pojawiła się książka pt. Europe's Decline and Fall : The Struggle Against Global Irrelevance, której autorem jest Richard Youngs, dyrektor madryckiego think-tanku FRIDE. Pomimo dość szokującego tytułu (Zmierzch i upadek Europy...) nie jest to bynajmniej książka o eurosceptycznym charakterze, lecz krytyczna analiza, w jaki sposób państwa europejskie mogą wspólnie odzyskać utraconą pozycję na arenie międzynarodowej. W naszych zbiorach posiadamy już 8 publikacji tego autora (np. The EU's Role in World Politics : A Retreat from Liberal Internationalism [28522] czy Energy Security : Europe's new foreign policy challenge [25873]), należało zatem zamówić i ten tytuł.

Niestety, nadesłany egzemplarz książki nie nadaje się do czytania, zapewne za sprawą tajemniczego antyeuropejskiego lobby, które wszelkimi dostępnymi metodami, z niszczeniem wartościowych książek włącznie, stara się niedopuścić do rozpowszechnienia tej publikacji, bo przecież o zbiegu okoliczności nie może być mowy...

To oczywiście krotochwila i kącik humoru bibliotecznego, choć książka rzeczywiście bardzo ucierpiała w transporcie. Nasz dostawca został już powiadomiony o zdarzeniu, podjął kroki w celu dostarczenia nam egzemplarza we właściwym stanie i tytuł ten zostanie niebawem dołączony do zbioru. Więcej o książce tutaj, można także przejrzeć jej zawartość (opcja Google preview).


Komentarze