Biblioteka EMCDDA w Lizbonie

Powołane w roku 1993 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) jest "głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w UE. Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, poprzez te działania, dostarczanie swoim odbiorcom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim." (więcej na ten temat tutaj). Od roku 2008 siedziba EMCDDA mieści się w nowym budynku na Cais do Sodré w Lizbonie w bezpośrednim sąsiedztwie Jacques Delors European Information Centre oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety Agency, EMSA).

Biblioteka EMCDDA mieści sie na parterze budynku i zajmuje tylko jedno pomieszczenie, w którym zorganizowany został kącik dla czytelników (tylko 6 miejsc) oraz umieszczono regały na książki i czasopisma. Całość księgozbioru jest umieszczona w wolnym dostępie, a wydawnictwa zwarte zostały rozmieszczone według klasyfikacji opracowanej we własnym zakresie. Na księgozbiór Biblioteki EMCDDA składa się 4.000 tomów wydawnictw zwartych, 2.500 dokumentów elektronicznych dostępnych w intranecie agencji, blisko 30 specjalistycznych czasopism naukowych w wersji drukowanej i elektronicznej oraz 2.500 pozyskanych w ostatnich kilkunastu latach przez ten ośrodek artykułów naukowych dotyczących problematyki narkotyków i narkomanii. Użytkownicy mogą również skorzystać z materiałów legislacyjnych UE oraz publikacji własnych i opracowań wydawanych przez EMCDDA. Biblioteka działa aktywnie na polu wypożyczeń międzybibliotecznych (chodzi głównie o usługi typu document delivery), a roczny wolumen transakcji oscyluje na poziomie 450-500 dokumentów. Dla pracowników EMCDDA prowadzona jest również selektywna dystrybucja informacji a informacje o nowościach wydawniczych, artykułach naukowych oraz kwerendy tematyczne realizowane są na bieżąco. Dwuosobowy zespół biblioteczny odpowiada również za codziennie aktualizowany w intranecie biuletyn informacyjny. Biblioteka koncentruje swoją działalność przede wszystkim na obsłudze personelu EMCDDA, istnieje jednak możliwość skorzystania z jej zbiorów po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Jest i fotoalbum, zatem zapraszam na wirtualną wizytę w tym wyspecjalizowanym centrum informacji.

Komentarze