International Antitrust Law & Policy 2010

Właśnie dotarł do nas kolejny rocznik International Antitrust Law & Policy (2010) Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute. Opublikowane w tym tomie materiały pochodzą z kolejnej dorocznej konferencji zorganizowanej przez Fordham Competition Law Institute. Niestety na stronę tytułową wkradł się błąd: ten tom dotyczy 37-mej konferencji, a nie, jak jest napisane, 36-tej, o której było już wcześniej. Kwestia to jednak o małym znaczeniu, warto natomiast przejrzeć spis treści:

1. Shareholder liability for joint venture infringements / Jolling K. de Pree, Stefan C.H.Molin -- 2. Competition policy in Mexico: a tale of a developing country / Eduardo Pérez Motta -- 3. Brazilian antitrust enforcement: general overview and recent trends / Barbara Rosenberg et al -- 4. Brazil's anti-cartel enforcement: the changing landscape / Mariana Tavares de Araujo, Ana Paula Martinez -- 5. Enforcer’s perspectives on international antitrust / A. Paul Victor, Alexander Italianer, Jon Leibowitz, Mariana Tavares de Araujo, Jolling K. de Pree, Barbara Rosenberg -- Panel Discussion -- 6. The unilateral effects analysis in the 2010 horizontal merger guidelines: beginning of the end of the age of restraint? / Kevin J. Arquit -- 7. Unilateral effects in European merger analysis / Thorsten Mäger -- 8. Pricing of differentiated products in the 2010 horizontal merger guidelines: some unanswered questions / Michael N. Sohn -- 9. Unilateral effects in merger analysis / Kevin J. Arquit, Joseph Farrell, Thorsten Mäger, Miguel de la Mano, Alison Oldale, Michael N. Sohn -- Panel Discussion -- 10. Cartels in the EU: procedural fairness for defendants and claimants / David Anderson, Rachel Cuff -- 11. National judges and the application of Regulation 1/2003: remarks and proposals / Enrico Adriano Raffaelli -- 12. EU competition policy / Laurence Sorkin, David Anderson, Enrico Adriano Raffaelli, Rein Wesseling -- 13. Competition policy, abusive dominance and economic development: some reflections / Maher M. Dabbah -- 14. Abuse of dominance, competition law and economic development: a view from the southern tip of Africa / D.M. Davis -- 15. Competition policy, abusive dominance and economic development / Tad Lipsky -- 16. Competition policy, abuse of dominance and economic development in developing countries / Frédéric Jenny, Maher Dabbah, Dennis Davis, William Kovacic, Tad Lipsky, Eduardo Pérez Motta -- Panel Discussion -- 17. Luncheon address / Ken Auletta -- 18. Antitrust in the digital environment / Daniel A. Crane, John Frank, Julia Holtz, Lawrence A. Jacobs, Miguel de la Mano, Damien Neven, Carl Shapiro -- Panel Discussion.

Tutaj łącze do naszego katalogu, więcej informacji na stronie Juris Publishing, Inc., rocznik jest dostępny także do nabycia jako plik w formacie PDF.

Komentarze