XIII konferencja CDE

Zakończyła się XIII Konferencja polskiej sieci CDE (13-14.06.2011) zorganizowana przez Przedstwicielstwo KE w Polsce, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Bibliotekę Główną UwB im. Jerzego Giedroycia. Dzień pierwszy został poświęcony na dwa wykłady dotyczące zbliżającego się polskiego przewodnictwa w UE. Po uroczystej inauguracji spotkania Pan senator Włodzimierz Cimoszewicz podzielił się z obecnymi na spotkaniu bibliotekarzami swoimi refleksjami dotyczacym roli, jaką nasz kraj powinien odegrać podczas prezydencji oraz podkreślił znaczenie partnerstwa wschodniego w kształtowaniu polityki zagranicznej Unii. W drugim wystąpieniu, dr Tomasz Dubowski z Wydziału Prawa UwB szczegółowo przedstawił priorytety Rządu RP podczas przewodnictwa, co na pewno przybliżyło uczestnikom spotkania tę problematykę. Wykłady zakończyły się żywą dyskusją z udziałem prelegentów i bibliotekarzy. Wyjazd do Supraśla, zwiedzanie muzeum ikon i zbytkowego kompleksu klasztornego oraz wspólna kolacja były zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji.

Dzień drugi rozpoczął się od wykładu Pana Piotra Sędziaka prezentującego dzialalność białostockiego Regionalnego Ośrodka EFS, następnie dr Iwona Wrońska z Wydziału Prawa UwB przedstawiła działalność tutejszego CDE, które oprócz standardowych zadań wynikających z umowy z Dyrekcją Generalną ds. komunikacji społecznej spełnia również rolę "ambasadora unii Europejskiej na Podlasiu" inicjując szereg imprez, działań i projektów skierowanych również do środowisk lokalnych poza uczelnią. Sprawy sieciowe zostały pokrótce omówione przez Panią Kingę Schlesinger z Przedstawicielstwa KE w Polsce, która poinformowała również o powołaniu kolejnego Centrum Dokumentacji Europejskiej znajdującego się w strukturze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (jest to osiemnasty ośrodek sieci w Polsce, witamy!).

Na zakończenie drugiego dnia spotkania Pani Dyrektor Halina Brzezińska-Stec oprowadziła uczestników po budynku bibliotecznym prezentując działalność poszczególnych agend i sekcji, w tym Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Spotkanie było kolejną okazją do wysłuchania ciekawych wystąpień, a także do dalszej integracji środowiska. Za fantastyczną oprawę i doskonałą organizację składam raz jeszcze tą drogą podziękowania naszym koleżankom z Białegostoku.
P.S. A tu filmik o białostockim CDE.

Komentarze