South European Society & Politics

Czasopismo South European Society & Politics (SESP, ISSN 1360-8746 print, 1743-9612 online) jest publikowane od roku 1996. Przez kilka pierwszych lat ukazywały się w roku trzy zeszyty, natomiast od tomu 11 (rok 2006) czasopismo jest kwartalnikiem. Biblioteka w Natolinie posiada cały ciąg tego periodyku od roku 1996 w wersji drukowanej oraz dysponuje dostępem do wersji elektronicznej, o czym można się przekonać odwiedzając nasz katalog [tutaj].

W ostatnich dniach dotarł do nas kolejny zeszyt tego czasopisma, będący jednocześnie zeszytem specjalnym poświęconym w całości relacjom Turcji z UE. Poniżej spis treści tego zeszytu.

South European Society & Politics, vol. 16 no. 2 June 2011, Special Issue: Turkey and the European Union: Accession and Reform, guest edited by Gamze Avci and Ali Carkoglu. Part I: Introduction -- Taking Stock of the Dynamics that Shape EU Reforms in Turkey / Gamze Avci and Ali Carkoglu -- Speeding up or Slowing down? Lessons from the Last Enlargement on the Dynamics of Enlargement-Driven Reform / Antoaneta L. Dimitrova -- The EU-Turkey Customs Union Fifteen Years Later: Better, Yet not the Best Alternative / Kamil Yilmaz -- Challenges of Triangular Relations: The US, the EU, and Turkish Accession / Sabri Sayan -- II. Political Change through EU Reforms -- The Turkish-EU Odyssey and Political Regime Change in Turkey / Ersin Kalaycioglu -- Turkish Foreign Policy, its Domestic Determinants and the Role of the European Union / Meltem Muftuler-Bac -- The Impact of EU-Driven Reforms on the Political Autonomy of the Turkish Military / Yaprak Gursoy -- Is Corruption a Drawback to Turkey's Accession to the European Union? / Fikret Adaman -- III. Human Rights and Minorities -- Human Rights and Turkey's EU Accession Process: Internal and External Dynamics, 2005-10 / William Hale -- The Kurdish Issue in Turkey: Limit sof European Union Reform / Kemal Kirisci -- A Precarious Relationship: The Alevi Minority, the Turkish State and the EU / Ali Carkoglu and Nazh Cagin Bilgili.

Miłej lektury!

Komentarze