International Law Reports

W nadesłanym dzisiaj 141 tomie w serii International Law Reports (ILR, do katalogu tędy) wydawnictwa Cambridge University Press (CUP) na stronach 554-701 znajduje się tekst orzeczenia Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec z dn. 30.06.2009 dotyczący wejścia w życie i ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Tekst w języku angielskim jest dostępny również online tutaj, więcej na ten temat w artykule naukowym.

W Bibliotece w Natolinie jest dostępna cała seria ILR w wersji drukowanej, udostępnienie zawartości wszystkich wydanych dotychczas od roku 1919 tomów w wersji elektronicznej -- na podstawie umowy zawartej z wydawcą -- leży w gestii firmy Justis Publishing Ltd.

Komentarze