LIS 2011

Podczas dzisiejszego seminarium informacyjnego (Library Information Seminar, LIS) Ian Thomson z Uniwersytetu w Cardiff wygłosił dwa wykłady: pierwszy dotyczył roli informacji w procesie integracji europejskiej oraz polityki informacyjnej UE, podczas drugiego zaprezentował internetowe serwisy informacyjne i bazy danych, użyteczne podczas studiów w Kolegium. Frekwencja jak na sobotni, słoneczny dzień, wyjątkowo wysoka.

Seminarium jest częścią szkolenia bibliotecznego, które obejmuje również wizty studentów w Bibliotece, prezentacje zasobów elektronicznych i szkolenie z obsługi katalogu oraz dostępnych baz danych.


Komentarze