Journal of European Integration

Journal of European Integration (JEI, print ISSN 0703-6337) ukazuje się 6 razy do roku nakładem wydawnictwa Routledge, Taylor & Francis. Pierwszy zeszyt ukazał się w roku 1977, a periodyk początkowo zawierał artykuły w większości w języku francuskim. W zbiorach Biblioteki w Natolinie znajduje się kompletny ciąg tego periodyku (nasz katalog). Co prawda w tym roku ukazał się już piąty zeszyt, ale Pan Julek zasygnalizował kilka dni temu, że warto zwrócić uwagę na czwarty zeszyt specjalny redagowany m.in. przez naszego wykładowcę, Prof. Justina Greenwooda.

Journal of European Integration, vol. 33, no. 4 (July 2011), Special Issue: Territorial and Functional Interest Representation in EU-Governance, guest editors: Michele Knodt, Justin Greenwood, Christine Quittkat. Contents: Territorial and Functional Interest Representation in EU Governance / Michele Knodt, Justin Greenwood, Christine Quittkat -- The Problematic Coexistence of Functional and Territorial Representation in the EU / Simona Piattoni -- Collaboration and Consultation: Functional Representation in EU Stakeholder Dialogues / Holly Jarman -- Lobbying via Consultation - Territorial and Functional Interests in the Commission's Consultation Regime / Christine Quittkat, Peter Kotzian -- Strategies of Territorial and Functional Interests: Towards a Model of European Interest Intermediation? / Michele Knodt -- Actors of the Common Interest? The Brussels Offices of the Regions / Justin Greenwood -- Social Movements and the European Interest Intermediation of Public Interest Groups / Carlo Ruzza -- Interests, Influence and Information: Comparing the Influence of Interest Groups in the European Union / Adam William Chalmers -- The Impact of National Business Cultures on Large Firm Lobbying in the European Union: Evidence from a Large-Scale Survey of Government Affairs Managers / Andrew Barron -- Weakness as Precondition of Smooth Integration? Representation Strategies of Functional Interest Groups from New Member States at the EU Level / Heiko Pleines.

Komentarze