Jeszcze o standardach bibliograficznych

Biblioteka Narodowa właśnie uruchomiła jeszcze jedno obok wymienionych przeze mnie w ostatnim wpisie [tutaj], narzędzie, mianowicie Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania STERNIK.
Słownik jest tworzony przez pracowników Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, mówił o nim podczas seminarium 14 listopada pan Jarosław Pacek [prezentacja tutaj].


Według informacji na stronie BN słownik: jest narzędziem dostarczającym informacji z zakresu współczesnej terminologii bibliograficznej. Zawiera terminy w dwóch językach: polskim i angielskim oraz ich definicje pochodzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bibliotekarskich i bibliograficznych; norm i standardów.
Nowe trendy w bibliografii przynoszą zmiany terminologiczne ujawniające się na łamach bogatej dokumentacji. Wiele terminów bibliograficznych staje się nieaktualnych, pojawiają się nowe, lub już istniejącym nadawane są nowe znaczenia. Problem często stanowi wybranie właściwych polskich odpowiedników dla terminów angielskich. W piśmiennictwie polskim odczuwalny jest brak aktualnych źródeł i wykazów słownictwa z zakresu bibliografii czy szerzej nauki o informacji.
Celem bazy STERNIK jest uzupełnienie luki w obszarze aktualnych źródeł terminologiczno-definicyjnych z zakresu bibliografii i katalogowania, dostarczenie materiału do dalszych analiz oraz stworzenie narzędzia przydatnego w codziennej pracy bibliograficznej. Baza jest sukcesywnie uzupełniana o nowe terminy.

Komentarze