Rada Europejska 2011


Kilka dni temu sympatyczny zespół redakcyjny z Luksemburga z przyjemnością zawiadomił mnie w elektronicznie, że w EU Bookshop pojawiły się publikacje, które mogą mnie zainteresować (cytat niemalże dosłowny). Chodzi o drugą w serii publikację dotyczącą działalności jednej z najmłodszych instytucji UE, czyli Rady Europejskiej. Broszurę pt. Rada Europejska 2011 liczącą prawie 80 stron opracował Sekretariat Generalny Rady, wydano ją nakładem Urzędu Publikacji UE w styczniu 2012 r. (ISBN 9789282434512, doi:10.2860/5015, ISSN 1977-3269) i jest oczywiście dostępna online w różnych wersjach językowych w EU Bookshopie.


Publikacja stanowi podsumowanie działań Rady Europejskiej w drugim roku jej funkcjonowania jako oficjalnej instytucji. W części pierwszej przewodniczący Herman Van Rompuy przedstawia i analizuje główne wyzwania, przed którymi Rada Europejska stanęła w 2011 roku w drugiej natomiast zamieszczono dokumenty końcowe (konkluzje) Rady Europejskiej oraz oświadczenia szefów państw lub rządów, które ukazały się w roku 2011, a mianowicie: Rady Europejskiej z 4 lutego, Nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej i Oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro z 11 marca, Rady Europejskiej z 24 i 25 marca, Rady Europejskiej z 23 i 24 czerwca, Oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro z 21 lipca, Rady Europejskiej z 23 października, Oświadczenie szefów państw lub rządów Unii Europejskiej i Oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro z 26 października, Oświadczenie szefów państw lub rządów strefy euro z 9 grudnia, Rady Europejskiej z 9 grudnia i dokument W kierunku silniejszej unii gospodarczej: wstępne sprawozdanie dla Rady Europejskiej  również z 6 grudnia 2011 r.


EU Bookshop jest zarządzany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (EUR-OP) i umożliwia dostęp do urzędowych publikacji Unii Europejskiej on-line. Z portalu można pobierać dokumenty w formacie PDF lub, jeśli są dostępne, zamawiać wersje papierowe, które zostaną przesłane pocztą na adres zamawiającego.


Komentarze