Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2011

Publikacją tygodnia portalu EU Bookshop jest Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej 2011 (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, objętość 180 str., format A4, ISBN 9789279222696, doi:10.2775/29174, wydawca: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, luty 2012, wersja elektroniczna, oczywiście również w języku polskim dostępna tutaj). Sprawozdanie ogólne... jest co roku przygotowywane przez Komisję i przedkładane Parlamentowi Europejskiemu, a opracowanie zawiera przegląd działań instytucji UE w roku, który się zakończył.

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej jest kontynuacją Raportu generalnego na temat działalności Unii Europejskiej, który był wydawany do roku 2007 (Raport generalny za rok 2006). Kolejne roczniki w tej serii nosiły tytuł Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej, a obecnie jest to Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej: pod takim tytułem ukazały się tomy opisujace rok 2010 i 2011. W Bibliotece w Natolinie przechowywane są 3 wersje językowe tej publikacji w formie drukowanej: polska (od rocznika 2004), angielska (od rocznika 1973) i najobszerniejsza, francuska, począwszy od rocznika 1958.

Począwszy od roku 2010 (Sprawozdanie ogólne dotyczące roku 2009) publikacja, w stosunku do poprzednich opracowań, ma znacznie zmienioną szatę graficzną, układ treści i format. Przypominam sobie z taką pewną nostalgiczną nutą, że w chwili publikacji raportu w nowej formie w środowisku bibliotekarzy europejskich zawrzało: podniosły się głosy, głównie w pewnym wyspiarskim państwie członkowskim, że kolorowy, pełen zdjęć i wykresów raport roczny będzie jedynie kolejną broszurą propagandową wydaną na papierze kredowym ku uciesze uwiecznionych w kadrze urzedników wysokiego szczebla. Nie jest tak jednak do końca, wydaje mi się, ponieważ w przypisach można znaleźć łącza do omawianych dokumentów strategicznych, politycznych i aktów prawnych, a i rynek odbiorcy informacji unijnej podlega ciągłym zmianom. Raport generalny... był doskonałym narzędziem ułatwiającym pracę wąskiej grupie ekspertów z dziedziny informacji wspólnotowej, jednak była to również publikacja ściśle branżowa i hermetyczna dla zwykłego odbiorcy, choćby z powodu specyficznego języka. Rozszerzenie Unii w roku 2004 (a właściwie każde jej rozszerzenie) też miało pewien wpływ na losy publikacji: pojawiły się kolejne języki urzędowe i problemy z tłumaczeniem terminologii, tekstu i tłumaczeniem w ogóle. Pierwsza dekada XXI wieku to okres niezdecydowania i chyba braku wizji, co do ostatecznego kształtu kolejnych tomów: czasami wydawane są we wszystkich językach, czasami całość jest dzielona na części i liczba wersji językowych jest zawężana do trzech, choć wstęp ogólny publikowany jest w przekładzie na wszystkie języki urzędowe... Materiał na esej badawczy pt.  Sprawozdanie ogólne... na przestrzeni dekad: wpływ procesu poszerzania i pogłębiania Wspólnot Europejskich na politykę wydawniczą. 

Nowa formuła Sprawozdania ogólnego... zbiegła się w czasie z zakończeniem wydawania Biuletynu UE  (pisałem o tym tutaj), miesięcznika niezwykle przydatnego i doskonale dokumentującego działania instytucji WE/UE i stąd też może tak negatywna reakcja środowiska. Na marginesie: Biuletyn to dopiero jest temat badawczy, szczególnie jego suplementy. Dajmy jednak Sprawozdaniu ogólnemu w nowej szacie graficznej szansę.

Miłej lektury!

Komentarze

Anonimowy pisze…
Szkoda tylko, że od jakiegoś czasu sprawozdanie coraz mniej ma wspólnego ze sprawozdawczością, a coraz więcej z propagandą.