Contemporary European History (CEH)


Contemporary European History (CEH) ISSN 0960-7773 ukazuje się cztery razy w roku nakładem Cambridge University Press. W Bibliotece w Natolinie posiadamy cały ciąg tego czasopisma od pierwszego woluminu, który został wydany w roku 1992 (nasz katalog tutaj).

Zawartość czasopisma jest oczywiście skrupulatnie odnotowywana w projekcie Journal TOC (więcej na ten temat tutaj) i właście Pan Juliusz zwrócił uwagę na najnowszy zeszyt, który w części został poświęcony dyskusji o książce Timothy Snydera Bloodlands / Skrwawione ziemie. Książki te są rzecz jasna dostępne w naszych zbiorach (wydanie angielskie z roku 2010 i 2011 oraz polskie tłumaczenie z roku 2011), na blogu ukazała się też recenzja napisana przez Pana Pawła (tutaj, koniecznie trzeba przeczytać).

Spis treści najnowszego zeszytu:

Contemporary European History vol. 21:2 May 2012

Forum: Timothy Snyder's Bloodlands -- Timothy Snyder's Bloodlands / Mark Mazower -- Topography of Interpretation: Reviewing Timothy Snyder's Bloodlands / Dan Diner -- Great Men and Large Numbers: Undertheorizing a History of Mass Killing / Thomas Kuhne -- Once and for all: The encounter between Stalinism and Nazism. Critical remarks on Timothy Snyder's Bloodlands / Jorg Baberowski -- The Causes of the Holocaust / Timothy Snyder -- Articles -- From Civil Liberties to Human Rights? British Civil Liberties Activism and Universal Human Rights / Christopher Moores -- National Heritage and Economic Policies in Free and Sovereign Poland after 1918 / Casimir Dadak -- The Intellectuals of Italian Catholic Action and the Sacralisation of Politics in 1930s Europe / Jorge Dagnino -- Heroism, Raison d'état, and National Communism: Red Nationalism in the Cinema of People's Poland / Mikolaj Kunicki -- The Establishment of Bolshevik Power in the Crimea and the Construction of a Multinational Soviet State: Organisation, Justification, Uncertainty / Gregory Dufaud -- Review Articles --The Cost of Geography: Europe's International History Between the Wars, 1918-1939 / David Reynolds -- European Fascism: The Unfinished Handbook / Antonio Costa Pinto.

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej online dla subskrybentów. 

Miłej lektury!

Komentarze