Przed Day Endem (8) DjVu? Pierwsze widzę…

Choć format DjVu jest dość stary – opracowano go w 1996 roku – i od kilku lat powszechnie używany w bibliotekach cyfrowych, wielu z naszych czytelników ze zdziwieniem styka się z nim po raz pierwszy. Przy okazji zatem niedawnego udostępnienia w naszych zbiorach elektronicznych numerów archiwalnych znanych wszystkim bibliotekarzom czasopism naukowych „Przegląd Biblioteczny”, „Zagadnienia Informacji Naukowej” oraz innych wydawnictw SBP na platformie archiwum cyfrowego portalu SBP [tutaj] chciałbym format DjVu nieco przybliżyć.


Niektóre z numerów wymienionych tytułów udostępnione są w formacie PDF, lecz w przeważającej mierze SBP wybrało do prezentacji swych publikacji w repozytorium cyfrowym właśnie format DjVu. Jak wspomniałem używa go znakomita większość polskich bibliotek cyfrowych zrzeszonych w FBC, podobnie jak wiele bibliotek europejskich, których zasoby można przeglądać za pomocą serwisu Europeana, oraz liczne biblioteki amerykańskie.

Jeśli chodzi o tworzenie obiektów cyfrowych i publikacji elektronicznych DjVu jest obecnie najważniejszą alternatywą dla najbardziej rozpowszechnionego formatu PDF. Według specjalistów i użytkowników ma on liczne przewagi i zalety, wśród których wymieć należy przede wszystkim: niewielki rozmiar plików, bardziej efektywną kompresję obrazu pozwalającą zachować jego wysoką jakość czy możliwość rozdzielenia obrazu na warstwy.

Szczegółowo o tych i innych zaletach poczytać możemy w materiałach dostępnych na stronie firmy GB Soft [tutaj] zwłaszcza polecam tekst Grzegorza Bednarka prezentujący wszechstronne porównanie cech formatu DjVu oraz PDF [tutaj]. Na tym blogu wspominałem już przy okazji recenzowania wystawy wirtualnej ”Reading Europe” [tutaj]  o jednej z zalet DjVu, mianowicie możliwości wyodrębniania warstwy tekstowej umożliwiającej zarówno transkrypcję słabo czytelnych dokumentów (np. rękopisów lub materiałów o dużym stopniu zniszczenia) jak i pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentu.

Do czytania plików w formacie DjVu potrzebna jest specjalna, darmowa wtyczka i przeglądarka DjVu dla Windows. Najnowszą wersję (6.4.1) można ściągnąć ze strony http://www.djvu.com.pl. Szczegółowa instrukcja obsługi przeglądarki plików DjVu jest dostępna tutaj.
PM

Komentarze