Yearbook of Polish European Studies vol. 14 (2011)


Yearbook of Polish European Studies (ISSN 1428-1503, nakład 400 egz.) jest wydawany od roku 1997 przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CEUW). Bezsprzecznie jest to bezkonkurencyjny rocznik europeistyczny wydawany w Polsce w języku angielskim, nie tylko ze względu na swój poziom i afiliację, ale i… brak konkurencji w tym segmencie rynku wydawniczego. Biblioteka w Natolinie posiada kompletny ciąg tego rocznika, a w dniu dzisiejszym pozyskaliśmy kolejny, czternasty już tom. Ważna informacja: zawartość rocznika jest dostępna w wersji pełnotekstowej w trybie online tutaj.

Spis treści najnowszego tomu poniżej:


Articles -- End of the Eurozone? An Economist’s Perspective / Alojzy Z. Nowak -- Strategy for the Re-launching of the EU Internal Market in Response to the Economic Crisis, 2008–2010 / Adam A. Ambroziak -- 'Bailouts' - Revision of the EU State Aid Policy / Jadwiga Urban-Kozłowska -- The Search for a New Global Order / Bogdan Góralczyk -- The EU's Eastern Partnership – More for More, or More of the Same? / Xymena Kurowska and Patryk Pawlak -- Danish Development Aid – Case Study of an Effective Instrument Complementing Foreign Policy / Andrzej Skrzydło -- The EWC Directive and the Capacity of the EU to Develop European Social Dialogue within Multinational Companies / Peter Kerckhofs -- EU Law Flexibility – A European and Czech Law Perspective / Pavel Svoboda -- Democratic Dilemmas and the Regulation of Lobbying – the European Transparency Initiative and the Register for Lobbyists / Magdalena Godowska -- The Treaty of Lisbon, the European Parliament Elections and Europarties: A New Playing Field for 2014? / Wojciech Gagatek -- Policy Documents -- Speech by Mr Herman Van Rompuy, President of the European Council at University of Warsaw, 'The Great Challenges for the European Union', Warsaw, 17 January 2011 -- Joint Declaration of the Warsaw Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29–30 September 2011 -- Declaration on the Situation in Belarus Adopted on the Occasion of the Eastern Partnership Summit in Warsaw, 30 September 2011 -- Speech by Mr Radosław Sikorski, Foreign Minister of Poland, 'Poland and the Future of the European Union', Berlin, 28 November 2011 -- Proposal for the Amendment of the Polish Constitution in view of Poland's Membership in the EU – the President's Proposal  -- Judgments of the Polish Constitutional Tribunal in EU Matters -- Judgment of the Polish Constitutional Tribunal of 24 November 2010 concerning the Treaty of Lisbon (File Ref. No. K 32/09, selected excerpts) -- Judgment of the Polish Constitutional Tribunal of 16 November 2011 concerning the Competence of the Tribunal to Review the Compatibility of EU Secondary Law with the Polish Constitution (File Ref. No. K 45/09, selected excerpts) -- Book Reviews -- Polish Bibliography on European Integration 2007 -- Activities of the Centre for Europe.

Miłej lektury!

Komentarze