Poszukujemy pracowników


Fundacja Kolegium Europejskie planuje zatrudnienie dwóch osób do prac przy przenoszeniu i układaniu księgozbioru bibliotecznego według sygnatur. Przewidywany czas realizacji przedmiotu zamówienia: 30.07.2012-05.09.2012 w godzinach pracy Biblioteki, tj. między 08:00 a 17:00 w dni powszednie lub po ustaleniu z osobą koordynującą realizację przedmiotu zamówienia innego przedziału czasowego. Ustalenia takie nie mogą naruszać obowiązującego zakładowego Regulaminu Pracy. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się w obecności pracownika Biblioteki. Księgozbiór będzie przenoszony w obrębie jednego budynku, między dwoma kondygnacjami w kierunku parter/piętro lub piętro/parter, przy transporcie w poziomie będzie można wykorzystać wózki biblioteczne.

Praca osób realizujących przedmiot zamówienia będzie koordynowana i nadzorowana przez kierownika Biblioteki i/lub upoważnionego pracownika zespołu bibliotecznego. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem po dokładnej kontroli ciągłości i prawidłowości układu sygnatur.

Do dyspozycji osób realizujących przedmiot zamówienia Zamawiający udostępni trzypółkowe wózki biblioteczne pozwalające na jednorazowy transport od 2,3 do 2,7 mb książek i/lub kosze transportowe lub kartony archiwizacyjne oraz odpowiednie środki do oczyszczenia półek przed ustawieniem księgozbioru.

Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. spakowanie księgozbioru znajdującego się w pomieszczeniu C (około 150 mb publikacji Unii Europejskiej) w kosze transportowe lub kartony archiwizacyjne i zniesienie ich z 1 piętra na parter do wyznaczonego punktu odbioru, skąd zostaną zabrane przez pracowników Zamawiającego do archiwum zamkniętego,
  2. spakowanie książek o sygnaturach od numeru 31500 (około 23 mb) znajdujących się na regałach w pomieszczeniu C i zniesienie ich z 1 piętra na parter do wyznaczonego punktu tymczasowej lokalizacji,
  3. oczyszczenie półek na regałach znajdujących się w pomieszczeniu C przy wykorzystaniu środków czystości dostarczonych przez Zamawiającego,
  4. przeniesienie z parteru (pomieszczenie A) na pierwsze piętro (pomieszczenie C) książek o sygnaturach od numeru 00001 do około 20000 i ustawienie ich we właściwym porządku począwszy od pojedynczego regału stacjonarnego znajdującego się przy wejściu do pomieszczenia,
  5. oczyszczenie regałów znajdujących się w pomieszczeniu A i ustawienie pozostałej części książek z tego pomieszczenia we właściwym porządku na regałach począwszy od regału jezdnego znajdującego się przy wejściu do pomieszczenia,
  6. przeniesienie książek z pomieszczenia B (około 140 mb) do pomieszczenia A i ustawienie ich na półkach we właściwym porządku,
  7. ustawienie na półkach książek o sygnaturach od numeru 31500 (około 23 mb) znajdujących się w punkcie tymczasowej lokalizacji na parterze budynku,
  8. oczyszczenie regałów znajdujących się w pomieszczeniu B.

Oferta jest skierowana do osób uczących się, do 26 roku życia. Kwota wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy wynosi 2.500 PLN brutto na osobę, płatne po wykonaniu pracy. Zgłoszenia zawierające CV należy nadsyłać na adres library.pl@coleurope.eu do dn. 28.07.2012 włącznie. Z wybranymi osobami skontaktujemy się w dn. 30.07.2012.Komentarze