Nowe nabytki lipiec 2012W lipcu zarejestrowaliśmy kolejnych 226 książek, szczegółowe zestawienie jest dostępne tutaj. A poniżej wybrana dziesiątka miesiąca:

  • Arab Spring, Libyan Winter / Prashad Vijay. Oakland, CA : AK Press, 2012 [Call No. 32988]
  • Cold war Cultures : Perspectives on Eastern and Western European Societies / Annette Vowinckel. New York : Berghahn Books, 2012 [Call No. 32992]
  • Economic and Social Integration : The Challenge for EU Constitutional Law / Dagmar Schiek. Northampton, MA : Edward Elgar Pub., 2012 [Call No. 32967]
  • EU State Aids (4th revised edition) / Leigh Hancher. London : Sweet & Maxwell, 2012 [Call No. 32970]
  • Europeanizing Greece : The Effects of Ten Years of EU Structural Funds, 1989-1999 / Nancy A. Vamvakas. Toronto : University of Toronto Press, 2012 [Call No. 32979]
  • Geopolityka emocji : jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat / Dominique  Moïsi. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 [Call No. 32914]
  • Kaddafi : Anatomia tyrana / Alexandre Najjar. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2012 [Call No. 32951]
  • Parlament Europejski. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony : rys historyczno-instytucjonalny / Rafał Kirzyński. Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012 [Call No. 32879]
  • Transitions Revisited: Central and Eastern Europe twenty years after the Soviet Union / Ewa Polonska-Kimunguyi. Warszawa : Scholar, 2012 [Call No. 32890]
  • Histoire de la Méditerranée / John Julius Norwich.  [s.l.] : Perrin, 2012 [Call No. 32816]

Miłej lektury!

Komentarze