Sytuacja na rynku czasopism

Kilka informacji z segmentu wydawnictw ciągłych na podstawie prognoz firmy EBSCO na rok 2013: ogólny wzrost cen prenumerat bedzie obejmował 5 do 7% obecnej ceny, a dodatkowo firma sugeruje podwyższenie budżetu na periodyki o 2 do 4% w przypadku opłacania prenumerat w walutach zagranicznych. Wydawcy będą kontynuować sprzedaż swoich produktów w większych pakietach, co ma pozwolić im na utrzymanie wpływów na dotychczasowym poziomie pomimo rosnących ograniczeń budżetowych bibliotek. Pomimo rosnącej dostępności środków technicznych pozwalających na publikację i nieodpłatne zamieszczanie materiałów w internecie oraz przeznaczania przez organizatorów (rządy i ministerstwa) dodatkowych środków na upowszechnianie rezultatów badań naukowych zmiany w segmencie czasopism Open Access (OA) zachodzą dość powoli. Recenzowane czasopisma naukowe OA mają jedynie 8% udziału w rynku, jednak EBSCO przewiduje dalsze powiększanie się tego segmentu kosztem publikacji odpłatnych. Cała prognoza dostępna tutaj.

Komentarze