Southeast European and Black Sea Studies


Southeast European and Black Sea Studies (SEBSS, ISSN 1468-3857) to debiutujący w roku 2001 w trzech zeszytach rocznie, a obecnie kwartalnik specjalistyczny dostępny w Bibliotece w Natolinie w wersji drukowanej i elektronicznej w całej swojej okazałości. Czasopismo ukazuje się pod szyldem Taylor and Francis i jest wydawane we współpracy z ELIAMEP - Hellenic Foundation for European & Foreign Policy.

Przygotowując kolejną edycję Journal TOC Pan Julek zwrócił moją uwagę rozproszoną, niestety, na wielu frontach walki z coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistością (cytat z Kazimierza Rudzkiego) na najnowszy zeszyt specjalny tego czasopisma, a mianowicie Southeast European and Black Sea Studies vol. 12 no. 3 September 2012, Special Issue: European Union in its neighbourhood: failed hopes and new horizons, Guest Editors: Francisco A. Pérez and Jordi Vaquer. 

Spis treści: Preface to Special Issue 'European Union in its neighbourhood: failed hopes and new horizons' / Francisco A. Perez -- Regionalism and the EU's neighbourhood policy: the limits of the possible / Andrew Cottey  -- Determinants of regional leadership: is the European Union a leading regional actor in peace and security? / Marieke Zwartjes, Luk Van Langenhove, Stephen Kingah and Léonie Maes -- Compatibility of regionalizing actors' activities in the Mediterranean region; what kind of opportunity for the European Union? / Ana Bojinović Fenko -- EU's flexible regional multilateralism towards its Black Sea neighbourhood / Panagiota Manoli -- Globalization, regionalization and society in the Caspian Sea Basin: overcoming geography restrictions and calamities of oil dependent economies / Leila Alieva -- Book Review: The European Union and its Eastern neighbours: towards a more ambitious partnership? by Elena Korosteleva / reviewed by Panagiota Manoli [32033].

Wersja pełnotekstowa dostępna dla instytucji prenumerujących czasopismo. 

Miłej lektury !

Komentarze