Book-A-Librarian po raz piątyPo raz kolejny nasi studenci mieli możliwość przedyskutowania rezultatów swoich kwerend bibliograficznych i innych poszukiwań z naszym ekspertem, który w dniach 16, 17 i 18 stycznia 2013 spotkał się z prawie czterdziestoma zainteresowanymi osobami podczas indywidualnych konsultacji. 

Ian Thomson z CDE w Cardiff, który jest również redaktorem naczelnym portalu European Sources Online (ESO) ocenił tegoroczną sesję jako bardzo udaną, aczkolwiek nieco wyczerpującą, chociażby ze względu na bardzo wysoką frekwencję uczestników, którzy nie tylko wypełnili skrupulatnie listę spotkań, ale pojawiali się również w terminach poprzedzających rozpoczęcie konsultacji i po ich zakończeniu. W każdym razie konsultacje spotkały się z pozytywnym odzewem i jak co roku cieszyły się wysoką popularnością.

Relacje z wcześniejszych konsultacji pod tagiem 'Book-A-Librarian', konsultacje odbywają się w ramach Library Information Seminar (LIS).

Komentarze