Nowe nabytki styczeń 2013


Z tradycyjnym opóźnieniem wybór dziesięciu książek ze styczniowych nabytków z zastrzeżeniem, że pełna lista nowości jest dostępna na oficjalnych stronach Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie w zakładce New Acquisitions.

  • Arab Uprisings : The People Want the Fall of the Regime / Jeremy Bowen. London : Simon & Schuster, 2012 [34313]
  • Britain and the European Union / Andrew Geddes. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2013 [34493]
  • Coping with Crisis : Government Reactions to the Great Recession / Nancy Gina Bermeo, Jonas Pontusson. New York : Russell Sage Foundation, c2012 [34383]
  • Germany's Wild East : Constructing Poland as Colonial Space / Kristin Leigh Kopp. Ann Arbor : The University of Michigan Press, c2012 [34485]
  • Migration and Asylum in Malta and the European Union : Rights and Realities 2002 to 2011 / Peter G. Xuereb. Msida : Malta University Press, 2012 [34391]
  • De Vichy à la Communauté européenne / Antonin Cohen. Paris : Presses Universitaires de France, 2012  [34609]
  • Debout l'Europe! : Manifeste pour une révolution postnationale en Europe / Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Bruxelles : André Versaille ; [s.l.] : Actes Sud, 2012 [34309] angielska wersja pojawiła się w ubiegłym miesiącu
  • La solidarité dans l'Union européenne : Actes de la 5ème Université d'été Franco-Germano-Lituanienne et européenne en sciences juridiques Vilnius, 3-10 Juillet 2008 = Solidarität in der Europäischen Union : Tagungsband der 5. Deutsch-Französisch-Litauischen und Europäischen Sommeruniversität in den Rechtswissenschaften, Vilnius, 3.-10. Juli 2008 / Otmar Seul, Tomas Davulis. Bern : Peter Lang, 2012  [34251]
  • Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku / Sabrina P. Ramet. Warszawa : Książka i Wiedza, 2012 [34465]
  • Rok 1989 i lata następne : teksty wybrane i nowe / Tadeusz Mazowiecki. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012 [34450]
Miłej lektury!


Komentarze