Dziennik Urzędowy UE


Propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej KOM(2011)162 wersja ostateczna z dn. 04.04.2011 "ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie publikacji elektronicznej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" po wcześniejszym porozumieniu w Radzie i zatwierdzeniu przez Parlament Europejski została w dniu 01.03.2013 ostatecznie przyjęta przez Radę Unii Europejskiej. 

Oznacza to, że po przyjęciu Rozporządzenia, Dziennik Urzędowy UE będzie już oficjalnie publikowany w formie elektronicznej w językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej (Art. 1 pkt 1) oraz jedynie Dziennik Urzędowy publikowany w formie elektronicznej będzie autentyczny i będzie wywoływał skutki prawne (Art. 1 pkt 2). Innymi słowy wersja elektroniczna oficjalnie zastąpi wersję drukowaną, która była jeszcze przez niektóre instytucje prenumerowana w formie papierowej.


Gry nowe rozporządzenie wejdzie w życie, obiecuję dłuższą refleksję na temat Dziennika Urzędowego, ponieważ jest to niezwykle ważne i obszerne źródło informacji wspólnotowej / unijnej. Tymczasem uważnie śledzimy dalsze losy procesu legislacyjnego od czasu do czasu zerkając na strony PreLex-a.

I jeszcze nostalgiczna reminiscencja: kolorystyka i formy wydawnicze Dziennika Urzędowego sprzed rozszerzenia UE w roku 2004. Obraz ze strony Urzędu Publikacji UE, początek XXI wieku ;-)Komentarze