e-Dziennik Urzędowy UE


W dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE polecam lekturę "Rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" opublikowanego w Dz. Urz. L 69 (2013) [tutaj]. Warto zapamiętać, że "Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca kalendarzowego po jego przyjęciu". I tym samym w roku 2013 kończymy prenumeratę wersji drukowanej Dziennika, za co z góry przepraszam, ale takie są realia. Zajmiemy się innymi segmentami rynku. Aha, proszę pamiętać, że "Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.". I to tyle, zatem można czytelników odsyłać do internetu.

Komentarze