Think Tank Review 4

Ukazał się czwarty zeszyt w serii Think Tank Review (TTR) opracowany przez Bibliotekę Radu Unii Europejskiej, który jest dostępny w prenumeracie bezpośredniej i na naszej stronie. W pierwszej części biuletynu informacje o publikacjach dotyczących instytucji UE i polityki wewnętrznej, w drugiej stosunki zewnętrzne UE, a w trzeciej materiały dotyczące Chin. Poprzednie zeszyty TTR oraz dodatkowe informacje o tym ciekawym projekcie można znaleźć tutaj. Zapraszam do lektury!


Komentarze