EUROLIB Florencja EUI (1)

Przedpołudnie pierwszego dnia spotkania grupy EUROLIB skupiającej biblioteki instytucji UE oraz pokrewnych organizacji (w tym i Biblioteki Kolegium) było poświęcone pracom w grupach roboczych. Miejsce spotkania: sala Teatro, EUI, Badia Fiesolana. Spotkały się dwa zespoły: pierwszy miał kontynuować prace związane z szarą literaturą i rejestrem ekspertyz zlecanych przez instytucje europejskie, drugi zajął się wynikami badań ankietowych z przeglądu licznych wskaźników mierzonych w bibliotekach poszczególnych instytucji UE, w tym agencji. 

Teatro, EUI

Oficjalne rozpoczęcie zgromadzenia ogólnego grupy EUROLIB miało miejsce o godzinie 14:30. Zgromadzonych przedstawicieli kilkudziesięciu bibliotek grupy EUROLIB powitała Prezydent EUI, Pani Profesor Marise Cremona i życząc owocnych obrad zastrzegła, że bez urazy dla którejkolwiek instytucji, której akronimu nie jest w stanie poprawnie rozszyfrować (dla przykładu: ECDC, ECB, EUROFUND, OP, EP, DG ENTR, EESC, EC CL, ETF, JRC, EMA, EIGE, EFSA, ECJ czy ECHA), serdecznie wita wszystkich uczestników spotkania i życzy owocnych obrad. Rzeczywiście, grupa się ostatnio znacznie poszerzyła, jednak miłym akcentem było zaakcentowanie, że "I welcome also our sister institution, College of Europe". Tak, tak byliśmy obecni. Tak, tak, słuchamy ze zrozumieniem. Tak, tak, robimy notatki. 

W kolejnej sesji głos zabrał Pan Michele Casalini i przedstawił nowy standard katalogowania RDA (Resource Description and Access) jako naturalną konsekwencję poszerzenia czy nawet zastąpienia AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition), obecnego standardu katalogowania, przez rozwiązania lepsze i bardziej przystające do cyfrowej rzeczywistości. Warto się nad tym zastanowić.

Następnie Pan Peter Nelke z Europolu oprowadził nas po wirtualnej bibliotece Europolu, w której pracownicy tej agencji mogą skorzystać wyłącznie z materiałów elektronicznych. Zdecydowano się na meliorację zbiorów drukowanych pozostawiając jedynie książki wydane po roku 2003, a i tak są to głównie słowniki i wydawnictwa encyklopedyczne. Biblioteka aktywnie gromadzi książki elektroniczne i korzystając z multiwyszukiwarki promuje wśród swoich użytkowników zasoby elektroniczne.

Kolejnym tematem była chmura i googloizacja metadanych. Pani Carol Bream z Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej omówiła mechanizm, na podstawie którego dane katalogowe z ECLASa trafiły do WorldCat, natomiast Pan Marc Willem z CEDEFOP poinformował o powstaniu grupy roboczej w Salonikach zajmującej się kwestią, jakie serwisy i dane mogą lub powinny trafić właśnie w chmury obliczeniowe. Meteorologia przyszłości, jednym słowem.

Pani Veerle Deckmyn, szefowa Biblioteki EUI, przedstawiła repozytorium instytucjonalne EUI, czyli bazę Cadmus, w której jest rejestrowany dorobek naukowy pracowników i osób związanych z uczelnią. Repozytorium zawiera obecnie ponad 14.000 opisów oraz 3.500 dokumentów pełnotekstowych, można tam znaleźć opracowania typu working papers oraz rozprawy doktorskie (starsze są digitalizowane retrospektywnie), jak również opisy bibliograficzne artykułów opublikowanych w czasopismach wydawanych poza EUI. W chwili obecnej Cadmus jest wzbogacany o około 1.000 opisów rocznie, liczba wizyt oscyluje w okolicy 200.000 rocznie. Repozytorium uplasowało się na drugim miejscu wśród wszystkich repozytoriów elektronicznych we Włoszech.

Zwiedzanie Biblioteki EUI (fotoalbum) zakończyło pierwszy dzień konferencji.

Komentarze

Sława pisze…
Ach..Florencja. I jak się tam skupić na pracy!