XVI konferencja CDE

Punktualnie o 9:45 na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie rozpoczęło się XVI spotkanie polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej. Organizatorem konferencji  jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wraz z Biblioteką goszczącego nas Uniwersytetu...

Licznie zebranych przedstawicieli 17 z 18 polskich ośrodków powitał Pan Prof. Andrzej Stępniak, Pani Dyrektor Biblioteki Ekonomicznej Grażyna Jaśkowiak oraz Pani Kinga Schlesinger z Przedstawicielstwa KE w Polsce. Kolejnym punktem spotkania był wykład inauguracyjny Pana Profesora pt. "Unia Europejska - dylematy i wyzwania", poprzedzony osobistymi wspomnieniami o pierwszym okresie funkcjonowania sopockiego CDE przypadającym na wczesne lata siedemdziesiąte ubiegłego stulecia. Po przerwie uczestnicy wysłuchali wykładu Pana Tomasza Gibasa z Przedstawicielstwa KE o nowym systemie zarządzania gospodarczego w UE, a później prezentacji Pana Rafała Szyndlauera, również z Przedstawicielstwa KE o publicznym dostępie do dokumentów. Oba wykłady wzbudziły żywe zainteresowanie słuchaczy, jak również wywołały dyskusję z prelegentami. Zwiedzanie sopockiego CDE zakończyło oficjalną cześć programu pierwszego dnia konferencji, a dalsze dyskusje stanowiły miłe urozmaicenie podczas roboczej kolacji.


Uczestnicy XVI konferencji polskiej sieci CDE,
spotkanie w Sopocie.


Komentarze