Yearbook of European Security

Yearbook of European Security (YES) to nowa, ciekawa inicjatywa wydawnicza Instytutu Studiów Strategicznych (EUISS), agencji UE mieszczącej się w Paryżu, która od przeszło 20 lat zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa naszego kontynentu. Instytut wydaje od roku 1991 serię Chaillot Papers / Cahiers de Chaillot, a dotychczas ukazało się już 129 opracowań w tej serii (tutaj najnowsze).


Yearbook of European Security 2013 obejmuje zasięgiem chronologicznym lata 2011 i 2012, w roczniku zebrano oficjalne dokumenty polityczne, sprawozdania z posiedzeń RUE, komunikaty prasowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa UE w odniesieniu do poszczególnych państw sąsiedzkich UE i regionu Bliskiego Wschodu, działań zewnętrznych oraz chronologię wydarzeń, począwszy od wybuchu Arabskiej Wiosny aż do końca roku 2012.

Spis treści YES 2013: 

Foreword / Antonio Missiroli -- Mapping -- Foresight in governments – practices and trends around the world / Iana Dreyer and Gerald Stang -- Timelines 2011 & 2012 -- Timeline 2011 -- Timeline 2012 -- EU security and defence: core documents 2011 & 2012 -- Core documents 2011 -- Core documents 2012 -- The EU security policy toolbox: facts and figures -- 1. Thematic instruments -- 2. The EU as a global player -- 3. CFSP Budget -- 4. Financing CSDP missions -- 5. CSDP agencies' budgets -- 6. Partnership Agreements -- 7. European Union Special Representatives (EUSR) -- 8. List of civilian CSDP-related guidelines, concepts and other documents -- 9. Restrictive measures (sanctions) -- Annexes -- 1. UN Security Council Resolutions: 2011 votes -- 2. UN Security Council Resolutions: 2012 votes -- 3. Votes on membership (UNESCO) and status (UNGA) of Palestine -- 4. EEAS flowcharts -- 5. Abbreviations. 

Komentarze