Training Seminar :: 5 grudnia


Na początku drugiego dnia seminarium Roberta Persichelli przedstawiła zadania i misję Centralnej Biblioteki Komisji Europejskiej, podkreślając jej gotowość do współpracy z siecią Centrów Dokumentacji Europejskiej w dziedzinie wymiany informacji i wypożyczeń międzybibliotecznych.

Jerry Jenkins z British Library (BL) omówił projekt powtórnego użycia metadanych wytworzonych w Urzędzie Publikacji w Luksemburgu przez BL w celu przybliżenia publikacji wspólnotowych potencjalnym czytelnikom przy jednoczesnym zaangażowaniu jak najmniejszej liczby pracowników. Po dokonaniu drobiazgowego przeglądu przydatności danych z poszczególnych pól formatu MaRC21 dane z Luksemburga zostały udostępnione w katalogu BL wraz z łączami prowadzącymi do pełnotekstowych wersji udostępnianych dokumentów. Pod koniec kwietnia 2013 liczba przyjętych opisów wyniosła ponad 52.000, przy transferze danych nie uwzględniono czasopism, które katalogowane są na poziomie poszczególnych zeszytów wydawnictw ciągłych.

Carol Riccalton uzupełniła wcześniejszą prezentację o doświadczenia ze strony Urzędu Publikacji. Głównym motywem nawiązania współpracy z BL była chęć wyraźniejszego zaakcentowania obecności publikacji unijnych w dużych katalogach. Dane z OP są ponadto wysyłane do Florencji, do Biblioteki Komisji i WorldCat, w ten sposób dane mogą być pobierane przez inne biblioteki nimi zainteresowane. Projekt jest interesującym rozwiązaniem z dwóch powodów: udział publikacji drukowanych wysyłanych do poszczególnych ośrodków maleje drastycznie i w końcu kompletnie wygaśnie, natomiast udział dokumentów elektronicznych, które na pewno nie będą publikowane w wersji drukowanej rośnie z roku na rok i jest to odpowiednio 20, 23, 28 i 31% za lata 2010-2013.

O możliwości współpracy pomiędzy bibliotekami instytucji europejskich i innych opowiedziała Carol Bream z Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej koncentrując się na ostatnich aktualizacjach katalogu ECLAS, współpracy z WorldCat, możliwej wymianie danych z tezaurusem wielojęzycznym EuroVoc (rozważana jest możliwość zastosowania tego tezaurusa zamiast języka ECLAS przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości rozbudowy języka o mikrotezaurusy pozwalające na szczegółową indeksacji zgromadzonych w Bibliotece Centralnej KE materiałów) oraz repozytorium ekspertyz, które od roku 2010 (data publikacji) mają być dostępne w portalu EU Bookshop.

Działania Biblioteki Parlamentu przedstawił Helmut Masson. W Bibliotece Parlamentu Europejskiego znajduje się około 70.000 książek drukowanych i elektronicznych, 1.100 czasopism, 70 baz danych, a Biblioteka obsługuje 17.000 zapytań rocznie. Poza tradycyjną działalnością biblioteczną zdecydowano się rozpocząć także redagowanie analiz i podsumowań tematycznych dla użytkowników na najbardziej aktualne tematy oraz odnoszące się do bieżących prac Parlamentu i Unii. Analizy są przygotowywane także na zlecenie poszczególnych parlamentarzystów, materiały są dostępne na blogu Biblioteki PE i stronie FB, a także katalogowane i indeksowane w ESO. 

Zagadnienie otwartości i przejrzystości oraz prezentacja działalności Biblioteki Rady Unii Europejskiej stanowiło ostatni element dydaktyczny drugiego dnia seminarium. W sumie większość wiadomości usłyszeć można było na szkoleniu w zeszłym roku (relacja tutaj), włącznie z dokładną instrukcją dotyczącą procedury składania wniosku o udostępnienie dokumentu wg. Rozporządzenia 1049/2001 (Carla Santos Moore i Carlo Marzocchi). Katharina Pausch przybliżyła ostatnie zmiany w Bibliotece RUE, zaprezentowała blog biblioteczny i oczywiście TTR. Poinformowała również o możliwości skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych oczekując na zgłoszenia od członków sieci CDE za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bardzo pozytywna inicjatywa.

Żegnając uczestników Antonis Papacostas zapewnił, że Komisja dołoży starań, aby sieć CDE nie tylko istniała dalej, ale żeby się rozwijała i przejmowała nowe zadania informacyjne, głównie w perspektywie wyborów do Parlamentu oraz tworzenia Europejskiej Przestrzeni Publicznej.

Komentarze