XVII konferencja CDE

Uczestników XVII konferencji polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) powitał Prof. Dariusz Milczarek, Dyrektor Centrum Europejskiego UW oraz Pani Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dr Ewa Synowiec.

Pierwsza sesja obejmowała trzy wykłady: Prof. Marta Grabowska omówiła rolę internetu w informacji Unii Europejskiej, doc. dr Anna Ogonowska przedstawiła polską politykę informowania o UE w latach 1989-2012, a doc. dr Jana Planavova-Latanowicz przybliżyła uczestnikom konferencji Europejską Konwencję Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych. Pokaźna dawka wiedzy, ale w końcu aspekt szkoleniowo-samokształceniowy jest jednym z naszych priorytetów.

W godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji odwiedzili Bibliotekę CE UW i zapoznali się z jej funkcjonowaniem. Uroczysta kolacja w hotelu Novotel Warszawa Centrum zakończyła pierwszy dzień XVII konferencji polskiej sieci CDE.

Komentarze