Orzeł Niezłomny

Pół godziny temu zakończył się wykład Prof. Haliny Kochanski o wojennych losach polskiej dyplomacji i udziale wojsk polskich na frontach Drugiej Wojny Światowej. Spotkanie zorganizowane w ramach cyklu wykładów Katedry Cywilizacji Europejskiej poprowadził Richard Washington, a dla mnie była to okazja do zdobycia kolejnego autografu w książce z naszych zbiorów. Poniżej szczegółowe informacje o książce Eagle Unbowed i jej polskim tłumaczeniu, Orzeł Niezłomny.

Eagle Unbowed : Poland and the Poles in the Second World War / Halik Kochanski. London : Allen Lane, 2012. ISBN:  9781846143540 [call no. 33895]

Contents:  1. The Rebirth of Poland -- 2. Polish Foreign Policy, 1920-1939 -- 3. The September 1939 Campaign -- 4. The German and Soviet Occupation of Poland to June 1941 -- 5. Exile in the Soviet Union -- 6. Escape from the Soviet Union -- 7. Poland's Contribution to the Allied War Effort, 1940-1943 -- 8. Polish Non-combatants Outside Poland, 1939-1945 -- 9. The Dark Years: Occupied Poland, 1941-1943 -- 10. The Holocaust, 1941-1943 -- 11. Sikorski's Diplomacy, 1941-1943 -- 12. Threats to the Standing of the Polish Government-in-Exile and the Polish Underground Authorities -- 13. The Polish Dilemma : The Retreat of the Germans and the Advance of the Red Army -- 14. Poland : The Inconvenient Ally -- 15- Fighting under British Command, 1943-1945 -- 16. The End of the War -- 17. The Aftermath of the War -- 18. The Final Chapter -- Appendix 1 : Order of Battle of the Polish Army,1939-1945 -- Appendix 2 : Principal Polish Personalities. 

Orzeł Niezłomny : Polska i Polacy podczas II Wojny Światowej / Halik Kochanski ; przeł. Jan Szkudliński. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. ISBN 9788375108125 [call no. 37830

Spis treści:  Definicja Polski i Polaków -- Wprowadzenie -- 1. Odrodzenie Polski -- 2. Polityka zagraniczna Polski, 1920-1939 -- 3. Kampania polska, 1939 -- 4. Niemiecka i radziecka okupacja Polski do czerwca 1941 roku -- 5. Na wygnaniu w Związku Radzieckim -- 6. Ucieczka ze Związku Radzieckiego -- 7. Wkład Polski w aliancki wysiłek wojenny, 1940-1943 -- 8. Polscy cywile poza Polską, 1939-1945 -- 9. Lata mroku. Okupacja Polski, 1941-1943 -- 10. Holokaust, 1941-1943 -- 11. Dyplomacja Sikorskiego, 1941-1943 -- 12. Zagrożenia dla pozycji polskiego rządu na uchodźstwie oraz władz Polskiego Państwa Podziemnego -- 13. Polska na rozdrożu - odwrót Niemców i wkroczenie Armii Czerwonej -- 14. Polska - niewygodny sojusznik -- 15. W walce pod dowództwem brytyjskim, 1943-1945 -- 16. Koniec wojny -- 17. Konsekwencje wojny -- 18. Ostatni rozdział. 


Miłej laktury!

Komentarze