Journal of Conflict Resolution

The Journal of Conflict Resolution : Journal of the Peace Science Society (ISSN 0022-0027) to nasz nowy nabytek w wersji drukowanej i elektronicznej (do katalogu proszę tędy). Czasopismo wydawane przez oficynę Sage jest dostępne w Bibliotece w Natolinie w wersji papierowej od pierwszego zeszytu vol. 58 (2014), a z pełnotekstowego archiwum elektronicznego można skorzystać na platformie Sage: dostępne są wszystkie roczniki począwszy od roku 1999, natomiast do roczników 1957-1994 można dotrzeć poprzez bazę ABI/INFORM Complete. Podejmowana przez JCR tematyka obejmuje międzynarodowe i wewnętrzne konflikty na poziomie państw, jak również bada przyczyny problemów międzygrupowych i międzyludzkich i szuka ich pokojowego rozwiązania. Od bieżącego woluminu zwiększeniu uległa częstotliwość wydawania czasopisma: w miejsce sześciu jest to obecnie osiem zeszytów rocznie, co jest związane z obfitością nadsyłanych do redakcji manuskryptów i planowanym wprowadzeniem zeszytów tematycznych (special issues). Ciekawą informacją redakcyjną jest również zapewnienie, że pomimo zwiększenia objętości czasopisma poziom akceptowanych do druku materiałów będzie utrzymywał się na stałym, dotychczasowym poziomie, który nie powinien przekraczać 9-10% wszystkich nadsyłanych do recenzji tekstów.

Spis treści dwóch pierwszych zeszytów wydanych w tym roku znajduje się poniżej.

The Journal of Conflict Resolution vol. 58 (2014) issue 1 (February): Editor's Note -- Is Ethnicity Identifiable?: Lessons from an Experiment in South Africa / Adam S. Harris and Michael G. Findley -- Divergent Incentives for Dictators: Domestic Institutions and (International Promises Not to) Torture / Courtenay R. Conrad -- Protected by Ethos in a Protracted Conflict? A Comparative Study among Israelis and Palestinians in the West Bank, Gaza, and East Jerusalem / Iris Lavi, Daphna Canetti, Keren Sharvit, Daniel Bar-Tal, and Stevan E. Hobfoll -- Social Norms in the Aftermath of Ethnic Violence: Ethnicity and Fairness in Non-costly Decision Making / Sam Whitt -- Partisan Heterogeneity and International Cooperation: The Case of the European Development Fund / Christina J. Schneider and Johannes Urpelainen -- Policy Disputes, Political Survival, and the Onset and Severity of State Repression / Emily Hencken Ritter -- Regime Vulnerability and the Diversionary Threat of Force / Jonathan M. Powell.

The Journal of Conflict Resolution vol. 58 (2014) issue 1 (March): Allying to Kill: Terrorist Intergroup Cooperation and the Consequences for Lethality / Michael C. Horowitz and Philip B. K. Potter -- Coevolutionary Dynamics of Cultural Markers, Parochial Cooperation, and Networks / Jae-Woo Kim and Robert A. Hanneman -- Contagious Rebellion and Preemptive Repression / Nathan Danneman and Emily Hencken Ritter -- Foreign Aid as a Signal to Investors: Predicting FDI in Post-conflict Countries / Ana Carolina Garriga and Brian J. Phillips -- Inducing Deterrence through Moral Hazard in Alliance Contracts / Brett V. Benson, Adam Meirowitz, and Kristopher W. Ramsay -- The Effect of Competition on Terrorist Group Operations / Stephen Nemeth -- Third-Party Conflict Management and the Willingness to Make Concessions / Kyle Beardsley and Nigel Lo.

KD & WTP

Komentarze