EUROLIB, Haga, Europol (1)

Kolejna konferencja grupy EUROLIB zrzeszającej biblioteki instytucji i agencji Unii Europejskiej oraz uczelni wyższych prowadzących studia europeistyczne (EUI we Florencji i Kolegium Europejskie) odbyła się w dniach 12-13.06.2014 w Hadze, w siedzibie Europolu i Eurojust.

Pierwszego dnia zaprezentowano działalność sekcji bibliotecznej Europolu, omówiono doświadczenia zdobyte w implementacji multiwyszukiwarki w Bibliotece Parlamentu Europejskiego i przedstawiono wyniki przeglądu procedur przetargowych w bibliotekach EUROLIB. Kolejną część spotkania poświęcono wstępnym założeniom specyfikacji przetargowej na multiwyszukiwarkę dla Biblioteki Rady Unii Europejskiej, a przedstawiciel Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej podjął kwestię uwarunkowania przedłużenia kontraktu na obsługę systemu zintegrowanego i ewentualny zakup / wprowadzenie innych produktów z tego segmentu. Następna sesja dotyczyła książek elektronicznych zgromadzonych w systemie ECLAS: na wstępie przypomniano, że istnieje przynajmniej 8 rożnych formatów e-booków oraz, aby skorzystać z niektórych z nich, potrzebne są specjalne czytniki, których Biblioteka Centralna Komisji nie posiada. Liczba dostępnych książek elektronicznych w ECLASie wynosi ponad 23.000 tytułów, głównie zamówionych przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC), Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej, w skład której wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu państwach członkowskich UE (Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii). W opinii Biblioteki Centralnej rynek książek elektronicznych w obecnej formie nie odpowiada do końca oczekiwaniom środowiska bibliotekarskiego, a obsługa kolekcji wiąze się z dodatkowym nakładem pracy, ponieważ na każdej z platform dostępowych dla każdego z zainteresowanych serwisem czytelników trzeba zakładać specjalne konta użytkownika.

Prezentacja zasobów Biblioteki DG Research & Innovation (tutaj) stanowiła kolejny punkt programu. W zbiorach znajduje się około 5.000 książek, prenumerowanych jest 250 czasopism naukowych, użytkownicy mają dostęp do platformy Springerlink oraz Scopus, naukowej bazy danych prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier i zawierającej abstrakty artykułów z 16.000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Z powodzeniem wykorzystywany jest również serwis JournalTOCs, dzięki któremu użytkownicy informacji mają dostęp do dystrybuowanych na bieżąco spisów treści czasopism leżących w ich obszarze zainteresowań. Podczas przedostatniej sesji zaprezentowao memorandum nt. długotrwałego przechowywania publikacji UE. Propozycja ma na celu zagwarantowanie, że podczas typowania zasobów bibliotecznych do melioracji uniknie się sytuacji wycofywania zbiorów o unikalnym charakterze. Postujuje się, aby biblioteki grupy EUROLIB stworzyły mechanizm pozwalający na wzajemne informowanie się o planowanych melioracjach i w miarę możliwości zapewniłyu długotrwałe przechowywanie zgromadzonych zbiorów. Krótka prezentacja Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej na temat zasobów Open Access zakończyła pierwszy dzień obrad.

Komentarze