Europol Library, Haga


Biblioteka Europolu jest chyba najlepiej strzeżoną biblioteką w Europie. Aby się do niej dostać, pokonać trzeba następujące punkty kontrolne: 1. drzwi obrotowe, z których może skorzystać na raz tylko jedna osoba, 2. bramka detekcyjna jak na lotnisku, gdzie prześwietlany jest bagaż i trzeba okazać wszystkie metalowe przedmioty, 3. kontrola dokumentów i jeśli nie jesteśmy na liście zaproszonych gości, to wizyta kończy się na tym etapie, 4. biuro przepustek, gdzie zostawiając dokument tożsamości uzyskujemy plastikową, elektroniczną przepustkę czasową uprawniającą do wejścia do niektórych stref budynku (bo do niego jeszcze droga daleka) i 5. kolejne drzwi obrotowe, które pokonujemy pod czujnym okiem uzbrojonego strażnika. W ten sposób wchodzimy na ogrodzony teren, na którym znajduje się budynek agencji. Teraz już z górki: 6. drzwi obrotowe, które uaktywnią się po zbliżeniu elektronicznej przepustki i jesteśmy w budynku, następnie schodami udajemy się na pierwsze piętro (przepustka nie upoważnia do korzystania z windy) i 7. stajemy przed śluzą, która prowadzi do pomieszczenia, w którym zorganizowano bibliotekę. Zza pancernej szyby obserwuje nas kolejny strażnik i aby dostać się do środka, nasza tożsamość musi raz jeszcze zostać potwierdzona, czyli kolejna lista nazwisk. Finał: sezamie, otwórz się!

Nowa siedziba Europolu w Hadze.

Biblioteka Europolu jest jednak biblioteką jedynie z nazwy. Jej widoczna, tradycyjna część znajduje się w pomieszczeniu spełniającym rolę czytelni, jest to także miejsce odbioru korespondencji, punkt dystrybucji materiałów biurowych i samoobsługowa kawiarenka. Działalność sekcji bibliotecznej to przede wszystkim dostarczanie informacji pracownikom agencji, monitoring mediów i udostępnianie oraz promocja zasobów baz danych prenumerowanych przez instytucję. Zbiory drukowane nie przekraczają 1.000 tomów, dostępnych jest jednak bardzo dużo źródeł elektronicznych, głównie baz danych i serwisów prasowych. Sekcja pozyskuje dla czytelników artykuły z czasopism kupując je w wersji elektronicznej od wydawców, zakup książek elektronicznych przede wszystkim uwzględnia dezyderaty czytelnicze (patron driven acquisitions). W procesie integrowania źródeł elektronicznych zastosowano multiwyszukiwarki Primo, Matalib i SFX, a całość operacji odbywa się w chmurze obliczeniowej na serwerach zewnętrznych. Wykorzystanie zabobów drukowanych jest marginalne, ponieważ działalność informacyjna jest realizowana głównie w wymiarze cyfrowym. Pewnym problemem integracji zasobów elektronicznych w multiwyszukiwarce jest jednak brak możliwości ustalania priorytetów przy hierarchizacji wyników, ponieważ algorytmy wyszukiwawcze nie są w zasięgu administratora baz danych i pozostają wyłącznie pod kontrolą producenta oprogramowania. Dołączenie do zasobu czasopism pozostających w wolnym dostępie (Open Access) oraz innych źródeł publicznych powoduje, że najwyższe pozycjonowanie uzyskuje... artykuł o Europolu w Wikipedii, co może stwarzać mylny obraz relewancji wyszukiwawczej, czy jakości źródeł poddanych indeksacji. Niemniej jednak trzeba przyznać, że dwuosobowa obsada sekcji przygotowała interesującą ofertę informacyjną skierowaną do użytkowników, choć w praktyce nie będzie nam dane się o tym przekonać, chyba, że wstąpimy do policji i zostaniemy oddelegowani do pracy w Hadze.

Biblioteka Europolu.


Punkt dystrybucji materiałów biurowych.

Punkt dystrybucji korespondencji.

Kawiarenka samoobsługowa.

Księgozbiór podręczny pod kluczem.


Pancerna śluza.

Komentarze