Central Europe

Nasz nowy nabytek, Central Europe (ISSN 1479-0963 print, 1745-8218 online, do natolińskiego katalogu tędy), to półrocznik ukazujący się nakładem wydawnictwa Maney Publishing. Czasopismo jest wydawane we współpracy z University College London, School of Slavonic and East European Studies (SSEES), a nasz zasób elektroniczny rozpoczyna się w roku 2003, czyli od pierwszego woluminu. Artykuły publikowane na łamach tego czasopisma dotyczą historii, literatury, sztuk wizualnych i muzyki regionu, od średniowiecza do współczesności. NUKAT nie rejestruje tego czasopisma, zatem aby przybliżyć potencjalnemu czytelnikowi charakter periodyku, poniżej spis treści ostatniego zeszytu tematycznego.

Central Europe, volume 12, number 1, May 2014: Special issue: Remembering Dictatorship, guest editors: Sara Jones and Debbie Pinfold.

Spis treści: Introduction: Remembering Dictatorship: State Socialist Pasts in Post-Socialist Presents / Sara Jones and Debbie Pinfold -- Articles -- The Warm Home of Cacti and Other Soviet Memories: Russian Workers Reflect on the Socialist Period / Jeremy Morris -- Remembering to Forget: Commemoration of Atrocities in the Baltic States / Vieda Skultans -- The Ruins of Dictatorship: Prora and Other Spaces / Matthew Philpotts -- Contemporary Literary Texts of Central European Authors as Lieux de mémoire / Petra James -- Slinging Mud? Public Discussion of the Case of Oskar Pastior: A German-Romanian Comparison / John Heath -- Post-Communist Democratizations and Historical Legacy Problems / Communism and Memory Politics in the European Union / David Clarke.

Miłej lektury! 

Komentarze