Eurasian Geography and Economics

Eurasian Geography and Economics (ISSN 1538-7216, online ISSN 1938-2863, do natolińskiego katalogu tędy) to kolejne nowe czasopismo w naszej kolekcji. Czasopismo ukazuje się od roku 1960: najpierw jako Soviet Geography, następnie Post-Soviet Geography (1992-1995) i Post-Soviet Geography and Economics (1996-2002). Tematyka publikacji ukazujących się na łamach tego czasopisma pierwotnie dotyczyła wyłącznie obszaru Związku Radzieckiego, z czasem została poszerzona o szeroko rozumianą przestrzeń Euroazjatycką. Zawartość poszczególnych zeszytów czasopisma jest dostępna na stronie wydawcy, nasz dostęp do wersji elektronicznej rozpoczyna się od vol. 38, tj. od roku 1997.

Komentarze