Studia europejskie : wyzwania interdyscyplinarności

Dzięki uprzejmości Pana Profesora Jacka Czaputowicza poniższa publikacja w wersji drukowanej jest już dostępna w naszych zbiorach. Książka została również opublikowana w wersji elektronicznej, poniżej łącze do naszego katalogu i szczegółowy spis treści publikacji.

Studia europejskie : wyzwania interdyscyplinarności / red. nauk. Jacek Czaputowicz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2014. ISBN 9788363183691 [tutaj].


Wprowadzenie -- Studia europejskie między interdyscyplinarnością a spójnością dyscyplinarną / Jacek Czaputowicz -- I. Podejścia dyscyplinarne do studiów europejskich -- Próba delimitacji obszaru badawczego studiów europejskich między naukami o polityce a stosunkami międzynarodowymi / Janusz Ruszkowski -- Specyfika systemu politycznego Unii Europejskiej jako główny problem politologicznego spojrzenia na integrację europejską / Krzysztof Szczerski -- Interdyscyplinarna analiza prawa Unii Europejskiej / Aleksandra Brodecka, Zdzisław Brodecki -- Studia europejskie z perspektywy nauk prawnych / Konstanty Adam Wojtaszczyk -- Multidyscyplinarność w metodologii nauk ekonomicznych stosowanej do analizy i opisu procesów integracji europejskiej / Artur Nowak-Far -- Interdyscyplinarność związków między ekonomią a studiami europejskimi / Katarzyna Żukrowska -- II. Teorie w studiach europejskich i studia przypadków -- Instytucje i instytucjonalizm w analizie integracji i Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski -- Interdyscyplinarność, konstruktywizm i emancypacja studiów europejskich / Anna Visvizi -- Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską / Kamil Ławniczak -- Geoekonomia a interdyscyplinarność studiów europejskich / Tomasz Grzegorz Grosse -- Regionalizm w studiach europejskich / Józef Tymanowski -- Wielowymiarowość europejskiego bezpieczeństwa i obrony – założenia teoretyczne / Arkadiusz Rosiński -- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw europejskich jako przykład obszaru badań między nauką o polityce a nauką o stosunkach międzynarodowych / Bartosz Skłodowski, Rafał Tenerowicz -- Przypadek badań nad ochroną praw mniejszości narodowych w procesie akcesyjnym krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Sławomir Łodziński -- III. Badania i nauczanie na kierunku europeistyka -- Europa, integracja europejska, Unia Europejska. O meandrach wyboru przedmiotu badań europeistycznych / Dariusz Niedźwiedzki -- O użyteczności antropologii społeczno-kulturowej w obszarze studiów europejskich / Jacek Schmidt -- Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich / Wojciech Gagatek -- Jeszcze o europeistyce i polskim stanie prawnym. Między multi-, inter- i transdyscyplinarnością a... politykami publicznymi / Łukasz Zamęcki -- Interdyscyplinarność w polityce badawczej Unii Europejskiej / Iwona Żukowska -- Studia europejskie – czym są, dokąd zmierzają? / Paweł Stawarz -- Program Europeistyki w opinii studentów Politechniki Gdańskiej / Krystyna Gomółka -- Zakończenie / Jacek Czaputowicz.

Miłej lektury!

Komentarze