Partnerstwo Wschodnie 2009-2014

"Problematyka polskiej i unijnej polityki wschodniej znajduje w naszym kraju wielu propagatorów, osób, które zajmują się tym zagadnieniem naukowo i publicystycznie. Niniejsza książka wpisuje się w ów dyskurs, jednak autorka wyróżnia się przenikliwością myślenia analitycznego oraz krytycznym spojrzeniem na politykę wschodnią Unii Europejskiej. Tak szczegółowej analizy wielu aspektów rozwoju Partnerstwa Wschodniego jeszcze nie było w polskiej literaturze przedmiotu. Autorka w sposób przejrzysty i systematyzujący prezentuje pięć lat doświadczeń polsko-szwedzkiego projektu Partnerstwa Wschodniego w latach 2009-2014 [...], potrafi w sposób oryginalny i ciekawy wykazać jego ewolucję oraz uwarunkowania. Całość pracy jest znakomicie przygotowana merytorycznie i metodologicznie" z recenzji dr hab. Agnieszki Leguckiej (Akademia Obrony Narodowej).


Partnerstwo Wschodnie 2009-2014 / Agnieszka K. Cianciara. 2014, ISP PAN, ISBN 9788364091322 - dar od Autorki, naszej dawnej asystentki i koleżanki. Miło, proszę o nas pamiętać i w przyszłości, Pani Agnieszko. Książka do nabycia w Instytucie Studiów Politycznych PAN (tutaj) lub w dobrych księgarniach. Szczegółowy spis treści poniżej:

1. Geneza i ewolucja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa -- Rozszerzenie i sąsiedztwo po 1989 roku -- "Szersza Europa" po 2002 roku - koncepcje i rezultat negocjacji -- Interpretacje EPS oraz związane z nią kontrowersje -- Wzmocniona EPS/EPS plus -- Konkurencja między wschodnim i południowym wymiarem polityki sąsiedztwa -- 2. Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego: cele, mechanizmy, uwarunkowania -- Spory wokół powstania wielostronnego wymiaru wschodniego -- Cele i mechanizmy współpracy -- Praga - Warszawa - Wilno -- Uwarunkowania rozwoju Partnerstwa Wschodniego. 3. Implementacja Partnerstwa Wschodniego -- Wprowadzenie -- Bilans współpracy dwustronnej 2009-2014 -- Umowy stowarzyszeniowe i umowy o wolnym handlu -- Liberalizacja reżimu wizowego -- Współpraca sektorowa -- Bilans wymiaru wielostronnego 2009-2014 -- Platformy tematyczne -- Inicjatywy flagowe -- Współpraca międzyparlamentarna i regionalna -- Współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego -- Indeks Partnerstwa Wschodniego -- 4. Kryzys gospodarczy i Partnerstwo Wschodnie -- Kryzys w Unii Europejskiej -- Kryzys gospodarczy i polityczny w Unii Europejskiej -- Uwarunkowania gospodarcze polityki wschodniej Niemiec w dobie kryzysu -- Dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej a polityka rozszerzenia i sąsiedztwa -- Kryzys gospodarczy w krajach partnerskich -- Wskaźniki rozwoju gospodarczego, społecznego i instytucjonalnego -- Kryzys gospodarczy na Ukrainie i jego konsekwencje -- 5. Partnerstwo Wschodnie a przemiany polityczne w krajach sąsiedzkich -- "Rewolucje" we wschodnim sąsiedztwie: uwarunkowania i konsekwencje -- Gruzja: Rewolucja Róż (2003) -- Ukraina: Pomarańczowa Rewolucja (2004) -- Mołdawia: Rewolucja Twitterowa (2009) -- Wkład Unii Europejskiej w procesy demokratyzacji we wschodnim sąsiedztwie -- Regres demokratyzacji? -- Gruzja -- Ukraina -- Mołdawia -- Patologie europeizacji: czy europeizacja jest równoznaczna z demokratyzacją? -- 6. Unia Europejska, Rosja i inne mocarstwa: Partnerstwo Wschodnie w wielobiegunowym świecie -- "Wspólne sąsiedztwo" Unii Europejskiej i Rosji -- Miejsce Rosji w polityce wschodniej UE -- Partnerstwo Wschodnie a cele strategiczne Federacji Rosyjskiej -- Czy kraje "wspólnego sąsiedztwa" muszą wybierać? -- Między Unią Europejską a Unią Celną (Eurazjatycką) -- Unia Celna (Eurazjatycką) jako alternatywny projekt integracyjny -- Rosja kontratakuje, czyli porażka Partnerstwa Wschodniego? -- Inne mocarstwa wchodzą do gry -- Chiny -- Stany Zjednoczone -- Zakończenie. Przyszłość Partnerstwa Wschodniego -- Bibliografia -- Indeks osób.

Miłej lektury!

Komentarze