CDE @ WSG, Bydgoszcz

Bydgoskie CDE funkcjonuje w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Gospodarki od roku 2007. Uczelnia działa bardzo prężnie na niwie informacji europejskiej: obok CDE gości również ośrodek Europe Direct, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, a w strukturze organizacyjnej WSG jest również Centrum Europejskie im. Roberta Schumana. Zbiory Biblioteki Głównej to ponad 36.000 tomów (w roku 2013 przyrost o ponad 1.300 tomów wydawnictw zwartych), księgozbiór publikacji urzędowych UE jest zgromadzony w wolnym dostępie w obrębie jednej z kolekcji tematycznych według sygnatur. Czytelnia jest otwarta również w soboty i niedziele oraz oferuje dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki i CDE, dynamicznie rozwija się strona internetowa CDE (tutaj).

Poniżej kilka zdjęć...
Komentarze