NYRB: Putin's Kleptocracy


Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia / Karen Dawisha. 2014, Simon & Schuster, ISBN 9781476795195. Ciekawa sprawa: już 3 osoby w Natolinie pytały się o tę książkę. Nasz egzemplarz  w drodze, koledzy z Biblioteki PISM już ją mają. Tymczasem w najnowszym wydaniu NYRB jest recenzja Anne Applebaum pt. How He and His Cronies Stole Russia (tutaj).

Komentarze