Słowniki elektroniczne


Od kilku dni możemy korzystać z dwóch słowników elektronicznych: francuskiego Le Petit Robert (tom I i tom II, tędy) oraz angielsko-francuskiego Grand Robert & Collins (tutaj). Produkty eleganckie, mam nadzieję, że będą odpowiednio intensywnie wykorzystywane.Komentarze