Book-A-Librarian po raz siódmy

Koniec stycznia to ustalony już od kilku lat okres, w którym odbywa się trzydniowa sesja indywidualnych konsultacji dla naszych studentów zainteresowanych poszerzeniem własnych horyzontów bibliograficzno-badawczych w ramach przygotowań do gromadzenia materiałów i pisania pracy dyplomowej. Nasz ekspert, Ian Thomson z CDE w Cardiff, spotkał się z kilkudziesięcioma studentami, konsultacje trwały w czwartek, piątek i sobotę (22-24.01.2015). Indywidualne konsultacje były również doskonałą okazją na promowanie zasobów elektronicznych, serwisów i baz danych dostępnych w Bibliotece Kolegium, w tym serwisu European Sources Online (ESO), którego redaktorem naczelnym jest nasz gość.


Komentarze