Spotkanie Europe Direct, Słupsk

W dniach 25-27.02.2015 w Słupsku miało miejsce wspólne spotkanie Punktów Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT (PIEED) oraz sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie miało charakter szkoleniowo-integracyjny, a organizatorzy zadbali o zapewnienie programu właściwego dla każdej z sieci, jak również przewidzieli elementy wspólne, które pozwoliły na nawiązanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obydwu sieci, których działalność jest koordynowana przez Komisję Europejską.

W programie dla sieci CDE w pierwszym dniu spotkania znalazła się przede wszystkim obszerna prezentacja Rafała Szyndlauera z Przedstawicielstwa Regionalnego KE we Wrocławiu nt. 10 priorytetów politycznych nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean'a-Claude Juncker'a. Prelegent przypomniał, że priorytety te będą stanowiły przez najbliższe 5 lat podstawę działalności komunikacyjnej również i sieci CDE oraz zaapelował o dokładne zapoznanie się z dokumentem programowym (tutaj) i planowanie działalności komunikacyjnej poszczególnych ośrodków uwzględniając głównie tematy omówione w wystąpieniu.


Dzień drugi rozpoczął się od oficjalnego powitania: w słupskim ratuszu na uczestników spotkania oczekiwał już dziecięcy zespół kaszubski, który zaprezentował program artystyczny, a następnie głos zabrała Natalia Szczucka z Przedstawicielstwa KE i Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupsk. 


Paweł Grotowski z MSZ przybliżył słuchaczom działania informacyjne i promocyjne resortu w związku z 10-tą rocznicą członkowstwa Polski w UE, natomiast kwestię Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju (2015) przedstawiła Katarzyna Pszczoła z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. O możliwościach ubiegania się o staże oraz procedurach rekrutacyjnych do instytucji UE opowiedziała wyczerpująco EU Carrer Ambasador, Agnieszka Zakrzewska. Sesja popołudniowa obejmowała szkolenie z platformy Twitter przeprowadzone przez Katarzyną Kowalewską, dla sieci CDE Wiktor Poźniak z Kolegium Europejskiego poprowadził szkolenie o możliwościach integracji dokumentów i publikacji elektronicznych UE w katalogach bibliotek hybrydowych. Wycieczka autobusowa do Ustki i spacer po plaży były przedostatnim punktem programu drugiego dnia spotkania, które zakończyło się wspólną kolacją obydwu sieci.

Dzień trzeci, podobnie jak pierwszy, również dwutorowo: pracownicy Punktów Informacji Europejskiej uczestniczyli w zakończeniu i gali finałowej konkursu Gwiezdny Krąg, natomiast dla sieci CDE przygotowany został program muzealno-biblioteczny. Zwiedzanie zabytków Słupska z przewodnikiem, spotkanie z kuratorem prac Witkacego znajdujących się w Muzeum Pomorza Środkowego oraz wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP), która od marca ub. roku należy do sieci Centrów Dokumentacji stanowiły główne punkty piątkowej aktywności uczestników zjazdu. Wczesnym popołudniem odbyła się prezentacja działalności informacyjnej MBP skierowanej do szerokiej publiczności, w tym Młodzieżówki i Multimediów (czyli Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Sekcji Multimedialnej gromadzącej m.in. zabytkowe odbiorniki radiowe i patefony) oraz pracowni digitalizacji funkcjonującej w ramach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej (tutaj).

Pamiątka ze Słupska: duży album z kolorowymi reprodukcjami za całe 20 zł!
Nie można nie kupić.

Komentarze