EUROLIB, Saloniki, CEDEFOP (2)

Współpraca z Biurem Publikacji to temat podjęty przez Carol Riccalton na początku drugiego dnia spotkania (22.05.2015, piątek). W roku 2014 sporządzono 16.000 opisów bibliograficznych, są one dostępne do pobrania z portalu Biura (OPac), jak również są wysyłane do WoldCat, baz ProQuest i British Library. OPac jest dostępny od maja 2015 r. w 24 językach, opisy można pobierać w rożnych formatach i językach, standardowo dodawane są również deskryptory tezaurusa EuroVoc oraz łącza do pełnoetatowej wersji publikacji na platformie EUbookshop. Przedstawione zostały również ostatnie zmiany w systemie EurLex uwzględniające łącza do skonsolidowanych wersji aktów prawnych oraz odpowiednie etykiety przy aktach obowiązujących w chwili obecnej.

Jean Herdies z Biblioteki Centralnej KE omówił stan przygotowań do przetargu na zakup książek, czasopism i innych produktów oraz usług, w tym zakup i implementację nowego systemu zintegrowanego. Wprowadzenie nowego systemu z multiwyszukiwarką pozwoli na zakończenie procesu ręcznego katalogowania i indeksacji artykułów z czasopism, co i tak w ostatnich miesiącach stało się awykonalne ze względu na redukcję 7 etatów w Bibliotece Centralnej. Umowa na utrzymanie nowego systemu zintegrowanego ma obejmować okres 10 lat, istnieje możliwość dołączenia bibliotek innych instytucji UE do tego projektu. Również kontrakt ramowy z dostawcami wyłonionymi w procedurze konkursowej ma pozwolić wszystkim instytucjom UE i agencjom na uczestnictwo w zakupach. Jean Heredies poinformował również o planowanym przejściu na emeryturę: od października 2015 na stanowisku szefa Biblioteki Centralnej KE zastąpi go Simon Smith. Na emeryturę odchodzi również Carol Bream, bibliotekarz systemowy ECLAS.

Przegląd rezultatów ankiety dotyczącej procedur przetargowych stanowił główny wątek prezentacji Francesci Rio z Parlamentu Europejskiego. Bankructwo jednego z głównych dostawców czasopism (Swets) wprowadziło dużo zamieszania i zmusiło biblioteki korzystające dotychczas z usług tego dostawcy do rozpoczęcia poszukiwań nowego kontrahenta. Wymiana informacji o bieżących dostawcach towarów i usług pomogła wielu bibliotekom w stworzeniu listy adresowej potencjalnych oferentów w planowanych procedurach przetargowych.

W ostatnim punkcie programu Prezydent EUROLIB, Marc Willem z CEDEFOP, omówił dokument podsumowujący funkcjonowanie grupy (New Terms of Reference of EUROLIB: Network of EU Libraries) oraz podkreślił, że dalsza współpraca powinna obejmować przede wszystkim wzajemną pomoc w pozyskiwaniu dokumentów, wypożyczeniach międzybibliotecznych i wymianie informacji o planowanych przetargach. 

Formuła dwóch spotkań w roku, w tym zgromadzenia ogólnego oraz drugiego spotkania o charakterze warsztatowo-szkoleniowym zyskała jednogłośną akceptację wszystkich uczestników konferencji. Następne spotkanie warsztatowe zostało zaplanowane na listopad (Bruksela lub najprawdopodobniej Luksemburg, w siedzibie Biura Publikacji), natomiast zgromadzenie ogólne odbędzie się w drugim kwartale przyszłego roku w nowej siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie.


Komentarze