EU External Relations

Prezentacja z wczorajszego, czwartkowego przeglądu zasobów elektronicznych, które mogą być przydatne w trakcie pisania przez naszych studentów grupowego eseju zaliczeniowego z przedmiotu "EU External Relations" prowadzonego przez Prof. Pascaline Winand jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Kolegium. W zasadzie jest to dość ogólny przegląd mający na celu zaprezentowanie możliwości wyszukiwawczych i natolińskich zasobów elektronicznych, ale ze względu na ograniczony czas prezentacji, należało skupić się na serwisach absolutnie absolutnych, czyli katalogu bibliotecznym (HIP), ECLASie, serwisie ESO oraz m.in. platformie Exploring EU Foreign Policy (EUFP). EUFP jest istotnym uzupełnieniem drugiego wydania książki pt. The Foreign Policy of the European Union (autorzy: Stephan Keukeleire i Tom Delreux) będącej lekturą obowiązkową tego przedmiotu, o której miałem przyjemność pisać w lutym ub. roku tutaj.


Komentarze